The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 31.7.1819

Dvs. den føromtalte lille model, der har reliefform og i dag befinder sig i Historisches Museum Luzern. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

Last updated 23.08.2013