The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 31.7.1819

Denne lille model, der har reliefform, befinder sig i dag i Historisches Museum Luzern. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

Last updated 22.08.2013