The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.6.1842

Efter alt at dømme er den person, som Maria Liebenberg benævner “min Vilhelm”, maleren J.V. Gertner, som hendes mor blot omtaler som “Gertner” i sin del af brevet. Helt parallelt omtaler Gertner Maria Liebenberg som “min Maria Liebenberg” i et brev til Thorvaldsen af 21.5.1842. Der synes således at have været en romantisk forbindelse mellem de to en overgang.

Last updated 21.08.2013