The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.6.1842

Thorvaldsen påbegyndte sin hjemrejse til Danmark 1.10.1842, selvom mange af hans venner opfordrede ham til at blive i Rom, således fx også J.V. Gertner i sit brev til Thorvaldsen af 21.5.1842.

Last updated 28.05.2015