The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 12.6.1819

1 louis d’or svarede til ca. 4 scudi og altså ca. en ugeløn for en billedhuggerassistent på dette tidspunkt. Se f.eks. Thorvaldsens samtidige værkstedsregnskaber fra hhv. 1.5.1819, 8.5.1819 og 22.5.1819 for eksempler på ugentlige udbetalinger til hhv. assisterende billedhuggere, stenhuggere m.v.
Keller er tydeligvis ikke imponeret over bankierens gavmildhed. Se hertil evt. referenceartiklen om datidens møntenheder.

Last updated 19.08.2013