The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.4.1804

Det vides ikke, hvilke arkitekter Stanley omgikkes i Napoli.
Der findes dog et brev af 7.9.1804 til Stanley fra en tyskskrivende arkitekt Haller i Håndskriftafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, NKS 1976, 2º. Denne Haller er uidentificeret, og der er ikke tale om Karl Haller von Hallerstein (1774-1817), da han først 1808 kom til Italien.
På en af Stanleys tegninger på Thorvaldsens Museum, D877 lyder en påskrift: “Carlo Eberz[?] / architetto di Vienne”, men denne er heller ikke identificeret.
Se Anne Lise Thygesen: ‘En akademistipendiat i Italien, arkitekten C.F.F. Stanley’, i: Architectura 2, København 1980, p. 18.

Last updated 07.08.2013