The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.4.1804

Stanleys brev af 27.3.1804 til Kunstakademiet.
Stanley modtog svar i brev af 8.5.1804 fra Kunstakademiet ved Abildgaard og Torkel Baden (i Håndskriftafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, NKS 1976, 2º, fotokopi Thorvaldsens Museums arkiv). Svaret er kortfattet og meddeler blot Kunstakademiets accept af Stanleys forlængede ophold i Napoli.

Last updated 07.08.2013