The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 27.3.1804

Sandsynligvis det såkaldt græske teater, som Stanley fik rentegnet under sit ophold på Ischia i juli 1804. Han nævner teatret i sit brev af 5.4.1804 til Thorvaldsen, og fortæller, at det skal rentegnes og sendes til København.
Han fik dog formodentlig ikke sendt tegninger til Kunstakademiet, som han her skriver, at han agter at gøre, da teater-tegningerne i dag kun findes på Thorvaldsens Museum, D872, D873, D874 og D875, og dermed må være blevet i Italien og arvet af Thorvaldsen ved Stanleys død i 1805.
Teatret er omtalt i Anne Lise Thygesen: ‘En akademistipendiat i Italien, arkitekten C.F.F. Stanley’, i: Architectura 2, København 1980, p. 27-28.

Last updated 07.08.2013