The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 27.3.1804

Tegninger nåede frem i løbet af kort tid, for i et brev af 30.6.1804 fra Stanleys far i København lyder det nemlig: “Dine Stykker sent fra Neapolis til Academiet har jeg seet, ved Academiet gjorde de ikke videre Virkning, end at Academiet kunde see, Du dog arbiedede enskiønt syg; og vidste de alle meget vel at du i Neapolis ikke kunde profittere noget i den gode Smag.” (Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1976, 2º, fotokopi i arkivet på Thorvaldsens Museum).

Last updated 06.01.2014