The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.4.1804

Stanley blev behandlet for sin gigtsygdom af en læge Mayer fra Wien.
Mayer optræder ikke hos Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom (hverken under Mayer, Meyer eller Meier).
Der findes et brev af 11.9.1804 fra Mayer til Stanley i Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1976, 2º.

Last updated 06.08.2013