The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.9.1808

Küster var en tysk kapelmester fra Heidelberg og huslærer hos familien Humboldt i Rom 1807-1809, jf. Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Berlin & Leipzig 1927, bd. 2, p. 341.

Last updated 29.07.2013