The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 14.8.1819

Keller havde i sit brev af 12.6.1819 foreslået billedhuggeren Cocchi, der virkede som Thorvaldsens assistent. At Keller her på det nærmeste undskylder at have foreslået en udlænding skyldes formentlig, at der i Schweiz var udtrykt kritik af, at det i høj grad nationale monument skulle udføres af en ikke-schweizisk kunstner. Indledningsvist havde bestilleren Pfyffer von Altishofen da også indkaldt schweiziske kunstnere til at komme med forslag til monumentets udformning, men disse havde ikke været tilfredsstillende. Pfyffer von Altishofen gik derfor i stedet efter en internationalt anerkendt kunstner, for at give monumentet mere gennemslagskraft og større national værd. Kompromiset blev, at Thorvaldsen udtænkte konceptet, der så til gengæld skulle udføres af en schweizer efter Thorvaldsens model. Pankraz Eggenschwyler, der omtales nedenfor, blev den udvalgte, se dog også kommentaren til Schweitzer ovenfor. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

Last updated 28.08.2013