The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 13.6.1818

På dette tidspunkt var det endnu meningen, at værket skulle støbes – i jern eller, som ønsket af Thorvaldsen, i bronze. Siden foreslog mellemmanden Heinrich Keller, at monumentet udhuggedes direkte i klippevæggen, og dette blev den endelige løsning. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

Last updated 18.06.2013