The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.5.1818

Pfyffer von Altishofen ønskede relieffet støbt i jern, men imødekom 7.9.1818 Thorvaldsens ønske, jf. brev af 7.9.1818 fra Rüttimann til Thorvaldsen. Undervejs i forhandlingerne blev planen imidlertid ændret til, at løven skulle hugges direkte i klippevæggen i en til formålet udhugget niche. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

Last updated 13.06.2013