The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.5.1818

Rüttimanns opgave var at overtale Thorvaldsen til, for en meget beskeden sum, at udføre en model, som kunne bruges til at støbe det færdige monument efter. Thorvaldsen skulle altså af økonomiske årsager ikke selv udføre det færdige værk, men vidste på dette tidspunkt ikke noget om, at handlen ville slutte her. Rüttimann havde formentlig udover pengemanglen slået på det frihedselskende schweiziske folks kamp og sammenhold for at overtale billedhuggeren. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

Last updated 26.06.2013