The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.9.1808

Christian Daniel Rauchs Orfeus fra 1808 er endnu uidentificeret. Den er omtalt i brev af 16.12.1808 fra Caroline von Humboldt til Friedrich Gottlieb Welcker, jf. Jutta von Simson: Christian Daniel Rauch, œuvrekatalog, Berlin 1996, p. 18.

Last updated 13.06.2013