The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.4.1804

Det vides ikke med sikkerhed, hvor store disse marmorstykker har været, eller hvad de har været tænkt anvendt til. Det er dog ikke usandsynligt, at det (jf. den ringe pris) har været små stykker marmor, muligvis til to buster, der omkring dette tidspunkt skulle udføres i forbindelse med grevinde Vorontsovas bestilling, se evt. referenceartiklen herom.

Last updated 07.01.2013