The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Continuance in Rome 1803-04

I Fornyet Fundats for Det Kongelige Academie for de skiønne Kunster…, København 1842, jf. M875,6, fastholdtes hjemrejseforpligtelsen stadig i §77:
Dersom nogen, der reiser eller har reist paa Stipendium, maatte finde Leilighed eller Lyst til at nedsætte sig andetsteds, haver han dertil at søge Tilladelse ved Academiet, paa hvis Forestilling Vi [dvs. kongen], efter Omstændighederne, ville bestemme, om Tilladelse kan ham gives eller ikke.

Last updated 15.05.2013