The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.5.1804

Dvs. udbetalt i fire rater gennem bankforbindelsen Giovanni Raimondo Torlonia, jf. det kontraktudkast fra februar 1804, der omhandler Vorontsovas første værkbestilling. Se desuden Thorvaldsens brev 7.12.1804 til Herman Schubart, hvori betalingsformen og dens ulemper beskrives: “med min Vexel har det ingen Hast jeg var først da jeg kom her i Forlegenhed for Penge da Torlonia ikke vilde udbetale mine for Grevinde Vorentzowff men nu har han faaet Brev fra hende og jeg er betaldt og er en Riemand af 400 og 25 Piastre”.

Last updated 07.01.2013