The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.5.1796

Thorvaldsen rejste først med fregatten Thetis til Italien 30.8.1796, men det var tidligere samme år oprindelig meningen, at han skulle have forladt København allerede i maj, da Thetis første gang stævnede ud, jf. Thiele I, p. 48.
Disse planer blev imidlertid ændrede, men på tidspunktet for nedskrivningen af denne hilsen fra C. West forventede begge parter øjensynlig, at Thorvaldsens afrejse var nært forestående.

Last updated 17.04.2013