The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.11.1796

Dvs. latin for: Ikke at synes, men at være.
Sætningen skal forstås som Hansens symbolum, dvs. hans motto, valgsprog eller bekendelse.

Last updated 10.04.2013