The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 19.3.1799

Thorvaldsen modtog kun en forlængelse af stipendiet på ét år, fordi Akademiforsamlingen endnu ikke havde haft mulighed for at bedømme de arbejder, Thorvaldsen havde sendt til Danmark i 1798, jf. hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.
Det almindelige var tidligere, at historiemalere, billedhuggere og arkitekter fik bevilget seks års rejsestipendium. Se F. Meldahl & P. Johansen: Det kongelige Akademi for skjønne Kunster, 1700-1904, København 1904, supplement XXV (Reglement af 21.6.1771). Imidlertid havde kongen i juli 1790 godkendt et forslag fra Abildgaard om, at rejsetiden blev indskrænket til tre år og kun blev forlænget til fire, fem eller seks år, “naar den udenlands værende Elev ved usædvanlige Talenter, forenet med uafbrudt Flid, gav grundet Haab om at opnaae en høi Grad af Fuldkommenhed i sin Kunst”, ibid., p. 105.
Den kun et-årige forlængelse følger altså denne praksis.

Last updated 30.04.2015