The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Ultimo marts 1844

Udgiveren, Holger Begtrups redaktionelle bemærkning:
Eusebs Kirke-Historie (VII, 18), hvorefter han selv, i Paneas ved Jordans Kilde, saae et støbt Billede af Christus, med en Kvinde knælende foran sig, som, efter Sagnet, var den fra »Evangeliet« velbekiendte »blodsottige Kvinde«. Denne Hedenske Kvinde havde af Taknemmelighed opreist Støtten ved sit Huus i Paneas, og paa samme Sted, siger Euseb, groede en ubekiendt Urt, som, naar den naaede Sømmen af Hans Kappe, fik Lægedoms-Kraft mod allehaande Sygdomme.

Last updated 23.03.2012