The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.8.1804

Hermed sigter Ropp til, at Thorvaldsen selv som billedkunstneren skulle lægge den sidste hånd på værket og ikke overlade den del af arbejdet til sine stenhuggerassistenter.
Det var normal praksis i Thorvaldsens værksted, at han selv foretog den sidste finhugning og -slibning, jf. fx brev af 7.9.1805 fra Stanley til Thorvaldsen: ”...Venus er nu ganske afraspet og noget af Hovedet paa Bachus[,] snart Venter disse paa Din Polise[ri]ng.”

Last updated 07.01.2013