The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.8.1804

Den endelige bestilling blev antagelig ikke færdig før end 1810, da Ropp først i sit brev af 23.1.1811 takker Thorvaldsen for at have meddelt, at bestillingen var tilendebragt.

Last updated 07.01.2013