The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 15.3.1805

Bülow havde i brev af 19.5.1804 udbedt sig prisen på en marmorbuste af Thorvaldsen efter antikken.
Bestillingen blev, så vidt vides, aldrig realiseret.

Last updated 07.01.2013