The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.5.1831

Tallet er utydeligt, men ved sammentælling kan det udledes, at det skal være 34.

Last updated 27.10.2011