The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 12.3.1831

Regnskabet er egentlig opstillet i to kolonner, men er af pladshensyn gengivet i en kolonne her, se faksimilen.
Tallet 38.50 er egentlig gentaget i regnskabet, men kun gengivet én gang her.

Last updated 27.10.2011