The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.10.1805

Dvs. fattighjemmet Vartov i København. Som det fremgår af det foregående og det følgende, var Gotskalk Thorvaldsen tydeligvis meget oprørt over at være blevet anbragt på et hjem for fattige. Han anså det sandsynligvis for en social deroute.
Se mere i Gotskalk Thorvaldsens indlemmelse på Vartov 1805.

Last updated 18.10.2017