The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 13.12.1804

Betydningen er “næste sommer”, hvorfor teksten egentlig burde lyde “per l’estate prossima”. Brevet bærer flere steder præg af Voronstsovas vanskeligheder med det italienske og hun skriver direkte i sit brev dateret 2.8.1805, at hun ikke har let ved sproget, og hovedparten af hendes breve til Thorvaldsen er da også skrevet på fransk. Af nævnte brev fremgår desuden, at skulpturene ikke afleveret næste sommer. Det er i det hele taget usikkert, hvilke skulpturer, der faktisk blev afleveret til Vorontsova. Se evt. referenceartiklen om Voronstovas bestilliing.

Last updated 07.01.2013