The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.12.1844

Udfor firmati er begge underskriveres navne markeret med en klamme for at betegne, at originaldokumentet, som dette er en kopi af, er forsynet med egenhændige signaturer fra Riccis og Bravos hænder.

Last updated 31.05.2011