The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Efter 1858

Portrættet er en gentagelse fra 1820 af en tilsvarende portrættegning udført af den estisk-russiske kunstner Gustav Adolf Hippius, i Rom 1816-18 – læs mere om de to portrættegninger i Hippius’ biografi.
Nærværende portræt findes i dag på kunstmuseet i Kaunas, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis State Museum of Art.

Last updated 12.05.2012