The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Antagelig tidligst 1833

Joseph Anton Dräger, Sankt Elisabeths mirakel, Forarbejde til maleri, D665.

Last updated 07.04.2011