The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 14.5.1828

De tidligste etruskiske inskriptioner kan bl.a. dateres til Tarquinia (omk. 7. årh.), der muligvis har været de første til at anvende inskriptioner, se mere om etruskisk skrift og inskriptioner i Sybille Haynes: Etruscan Civilization – A Cultural History, 2000, p. 64-69.

Last updated 03.03.2011