The Thorvaldsens Museum Archives

Back to 1844

8.4.1844

Memorial ceremony at The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen.

Primary sources

  • Fædrelandet 9.4.1844.
  • Thiele IV, p. 244.

Other references

  • Axel Ravn: ‘Thorvaldsens Død og Bisættelse’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, udgivne i Hundredaaret for Thorvaldsens Død, 1944, p. 21.

Last updated 10.04.2015