The Thorvaldsens Museum Archives

Back to 1833

1833

Executes the relief Thorvaldsen at the meta. Present location unknown.

Primary sources

  • J.M. Thiele: Om den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen. Tilligemed en Fortegnelse paa de Arbeider, hvilke han indtil nærværende Tid har udført, Copenhagen 1837, p. 42. The work is not included in Thiele’s later surveys.

Other references

Last updated 21.02.2020