Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens Jason - Bibliografi over udvalgt litteratur om Jason

  • Nikolaj Brandt, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 2003
  • Dette er en genudgivelse af artiklen:

    Nikolaj Brandt: “Thorvaldsens Jason – Bibliografi over udvalgt litteratur om Jason”, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 2003, p. 127-133.

    Den trykte artikel kan ses her.

Bibliografi over udvalgt litteratur hvor Thorvaldsens Jason behandles. Bibliografien er overvejende udarbejdet ud fra kartoteksoplysninger og litteratur, som findes i Thorvaldsens Museums bibliotek.

Ikke publiceret materiale

1964

Axel Ravn, ikke udgivet materiale om museets køb af den originale Jason ved auktionen efter det Hope’ske bo, Omkring Jasonstatuen, København 1964, 19 maskinskrevne sider inkl. fotografier. Findes i Thorvaldsens Museums arkiv.

Publiceret materiale

1803

Schadow 1803, (Artikel om Thorvaldsens Jason, sandsynligvis gengivet efter J. G. Schadow), i: Der Freimütige oder Berlinische Zeitung für gebildete unbefangene Lese, Berlin 1803, s. 346-347.

K. L. Fernow, Kunstnachrichten, der neue Teutsche Merkur vom Jabr 1803, bd. 2, Weimar 1803, s. 313-319.

Knud Lyhne Rahbek, Bidrag til Litteraturartiklen, i: Minerva, 1803, bd. 2, s. 337-338.

1804

Friederike Brun, Thorwaldsons Jason, i: Iris, Ein Tascenbuch für 1804, Zürich 1804, s. 287-288.

1806

G. A. Guattani, Memorie enciclopediche Romane sulle belle arti, antichità etc. T. I-V, bd. 1, Rom 1806, s. 67-68.

1814

B. Neergaar, Über die Arbeiten des dänischen Bildhauers Thorwaldsen in Rom, i: Neue Schleswig-Holsteinische Provinzialberichte, 4. Jahrg, Kiel 1814, s. 569.

F. Sickler, Die Plastischen Werke Thorwaldsens, des Dänen, in Rom, i: Journal für Literatur, Kunst, Luxus und Mode, 1814, s. 7-10, 24.

Madame de Staël, De l ’Allemagne., bd. 3, Paris og Leipzig 1814, s. 268.

1815

Friederike Brun, Noget om den danske billedhugger i Rom. Albert Thorvaldsen, i: Athene, Nr. 4, København 1815, s. 13-15.

1823

Nicolay Fürst, Thorwaldsen, i: Riises Archiv, XV, København 1823, s. 354.

1824

A. Andersen Feldborg, Danmark delineated; or, Sketches of the Present State of that Country : Illustrated with Engravings from the Designs of Eminent Danish Artists, Edinburgh 1824, s. 17-21.

1831

Just Mathias Thiele, B. Thorvaldsen og hans Værker, bd. TV, i, København 1831, s. 46-47.

1837

Just Mathias Thiele, Der dänische Bildhauer Bertel Thorvaldsen, Hamburg 1837, s. 10-12.

Just Mathias Thiele, Den Danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen., København 1837, s. 8-12.

1837-1838

G. F. Waagen, Kunstwerke und Künstler in England : I – II, bd. II, Berlin 1837-1838, s. 138.

1844

Fredrik Hammerich, Billeder fra Thorvaldsens Kunstnerliv : Et Digt, København 1844, s. 18.

Niels Laurits Høyen, Bertel Thorvaldsen (Efter tvende Foredrag, holdte d. 31de Marts og d. 4de April), i: Dansk Ugeskrift 2. Rk., Nr. 107-108, København 1844, s. 40-42.

1844-1845

H. C. Andersen, Bertel Thorvaldsen, En biografisk Skizze, i Berlingske Tidende, 1844-1845, Oprindeligt trykt i Berlingske Tidende, 30.-31. dec. 1844, 2.-3. jan. 1845. Genudgivet 1944 med efterskrift, noter og henvisninger af Cai M. Woel.

1846?

L. D. Lomenie, M. Thorwaldsen, i: Galerie des contemporains illustre par un bomme de nen. Savants et artistes. Francais et étrangers, Paris 1846?, s. 8-9.

1848

N. F. S. Grundtvig, Albert Thorvaldsen, i: Danskeren. Et Ugeblad, København 1848, nr. 27, s. 418.

L. Müller, Fortegnelse over Thorvaldsens Værker i Thorvaldsens Museum, København 1848, s. 9.

1849

Just Mathias Thiele, Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen, København 1849, s. 13-15.

1851

Just Mathias Thiele, Thorvaldsen’s Jugend., Berlin 1851, s. 128-154.

Just Mathias Thiele, Thorvaldsens og Oehlenschlägers Levnetsbeskrivelser 1. Thorvaldsens Ungdomshistorie, i: Nord og Syd. Et Ugeskrift redigeret og udgivet af M. Goldschmidt, 1ste Kvartal. No. 5, København 1851, s. 144-145,148.

1851-1856

Just Mathias Thiele, Thorvaldsens Ungdomshistorie; Thorvaldsen i Rom I II; Thorvaldsen i Kiøbenhavn. Efter den afdøde Kunstners Brevvexlinger, egenhændige Optegnelser og andre efterladte Papirer, bd. ITV, København 1851-1856, bd. I, s. 159,160,165,172,179,181. bd. III, s. 98,155, 476.

1852

Just Mathias Thiele, Thorvaldsens Leben, bd. 1, Leipzig 1852, s. 71-90.

1854

W. v. Schadow, Der moderne Vasari : Erinnerungen aus dem Kunstlerleben, Novelle, Berlin 1854, s. 233.

Anonym, Jason, i: Danmarks illustrerede Almanak, København 1855,

1865

Jean du Seigneur, Albert Thorvaldsen. Sa vie et son æuvre, i: Revue universelle des arts, Paris og Bruxelles 1865, nr. 22, s. 23.

Just Mathias Thiele, The Life of Thorvaldsen. Collated from the Danish of J. M. Thiele by Rev. M. R. Barnard, B. A, London 1865, s. 42, 45-52, 59.

1867

C.G. Estlander, De bildande konsternas historia från slutet af 18de århundradet till våra dagar, Stockholm 1867, s. 244.

Eugène Plon, Thorvaldsen. Sa vie et son æuvre, Paris 1867, s. 29-32,178-179.

1868

Henri Delaborde, Bertel Thorvaldsen, i Revue des deux mondes, Paris 1868, s. 590.

1870

Martin Hammerich, Thorvaldsen og hans Kunst. Efter et Foredrag for Landsbyfolk, udførligere nedskrevet. Udgivet af det danske »Udvalg for Folkeoplysnings Fremme«, København 1870, s. 28-32.

1871-1876

Høyen, Niels Laurits, Samlede Skrifter, i: J. L. Ussing, Skrifter udgivne paa Foranstaltning af Selskabet for Nordisk Konst ved J. L. Ussing København 1871-1876, Bd. 1, s. 318-320.

1873

J. Beavington Atkinson, Thorwaldsen in Copenhagen and in Rome, i: Fraser’s Magazine, 1873, s. 55. 1873-1887

1873-1887

Friedrich Eggers og K. Eggers, Christian Daniel Rauch, bd. 1, Berlin 1873-1887, s. 81-82.

1874

Eugene Plon, oversat fra fransk til engelsk af Mrs. Cashel Hoey, Thorvaldsen. His Life and his Works, London 1874, 26-33, 179.

Eugene Plon, oversat fra fransk af I. M. Luyster, Thorvaldsen. His Life and Works, Boston 1874, s. 29-30, 35, 195-197.

Eugene Plon, oversat fra fransk til italiensk af Amedeo Roux, Saggio sulla vita e le opere di Alberto Thorvaldsen, Firenze 1874, s. 32-34, 37, 205-206.

1875

Eugène Plon, oversat fra fransk til tysk af Max Munster, Thorwaldsen. Sein Leben und seine Werke, Wien 1875, s- 35’39, 281-283.

1876

Martin Hammerich, Thorvaldsen und seine Kunst, ein Lebensbild. Aus dem dänischen, Gotha 1876, s. 37-39.

1877

Michael J. Cramer, Thorvaldsen and his Art, i: National Repository, Devoted to General and Religious Literature, Criticism and Art, New York 1877, s. 548-549.

Fr. J. Meier, Efterretninger om Billedhuggeren Johannes Wiedewelt og om Kunstakademiet paa hans Tid: Et Bidrag til den danske Kunsthistorie, København 1877, s. 233.

1878

Phillip Weilbach, Bertel Thorvaldsens Levned, København 1878, s. 14-15.

1879

S. Jaquemont, Le Musée Thorvaldsen et l’eglise Notre-Dame de Copenhague, i: Revue des deux mondes XLIX, T. 35, Paris 1879, 142-175.

1880

Emil Gigas, Thorvaldsen bedømt af den franske Kritik, i: Nordisk Tidsskrift, 1880, s. 164.

J. K. Spender, Thorwaldsen, i: The Art Journal, London 1880, s. 238.

1881-1882

Julius Lange, Thorvaldsens Fremstilling af Mennesket, i: Ude og hjemme, 13. nov., 20. nov., 18. dec., 25 dec. 1881 samt d. 5. og d. 12. feb. 1882, 1881-1882.

1883

Hermann Lücke, Canova und Thorvaldsen, i: Kunst und Künstler des Neunzehnten Jabrhunderts. Biographien und Charakteristiken, Leipzig 1883, s. 29, 35-37.

1886

Julius Lange, Sergel og Thorvaldsen. Studier i den nordiske Klassicismes Fremstilling af Mennesket, København 1886, s. 39, 115-128.

H. Pfundheller, Bertel Thorwaldsen, Berlin? 1886, s. 222-223.

1889

Erna Juel Hansen, Da de vare unge. Skildringer af berømte Personligheders Ungdomsliv, København 1889, s. 43-47.

1894

Julius Lange, Thorwaldsen’s Darstellung des Menschen: Ein kunstgeschichtlicher Umriss, oversat til tysk af Mathilde Mann, Berlin 1894, s. 10-15.

1895

M. Galschiøt, Thorvaldsens Museum, København 1895, s. 5, 7, 9, 17, 18, 43, 70-72.

1900

Sarah A.Tooley, Bertel Thorwaldsen: The Danish Christian Sculptor, i: The Sunday Strand, Christmas Number, No. 12, vol. 2, Dec., London 1900, s. 662-663.

1901

Adolf Rosenberg, Thorwaldsen, Bielefeld og Leipzig 1901, s. 5, 19-20.

1903

Sigurd Trier, Thorvaldsen, København 1903, s. 49-50, 58-65.

1905

Knud V. Rosenstand, Bertel Thorvaldsen. En Skildring for Ungdommen, København og Kristiania 1905, s. 30- 36.

1907

Emil Hannover, Thorvaldsens Værker: Halvandet hundrede Afbildninger i Autotypi med Indledning og Forklaring af Emil Hannover, København 1907, s. 2-3, 19.

Michaélis, Thorvaldsen og Eckersberg, i: Vort Folk i det Nittende Aahundrede. I Billeder og Tekst af Danske Kunstnere og Forfattere, Udgivet af Professor Vilhelm Østergaard. København og Kristiania 1907, s. 291-292.

1909

Adolf Spemann, Dannecker, Berlin u. Stuttgart 1909, s. 29. 1910

Louis Bobé, Frederike Brun, født Münter, og hendes Kreds hjemme og ude, København 1910, s. 184.

1912

Christine Stampe, Erindringer om Thorvaldsen / Udg. af Rigmor Stampe, København 1912, s. 92-93. 1914

Harald Brising, Sergels Konst, bd. 1 af 3, Stockholm 1914, s. 108,110.

1915

Jørgen Balthasar Dalhoff, Et Liv i Arbejde : Efter hans egne Breve og Optegnelser skildret af hans Søn N. Dalhoff bd. 2 af 3, København 1915, s. 222-223.

Breve til Thorvaldsen fra Jörgen Knutzon, i: Kunst og Kultur, AV i. Hefte 1915, Bergen 1915, s. 44, 46.

1917

Helge Wamberg, Thorvaldsens rigtige Jason, i: Politiken, København 1917, 14. oktober.

1927

Erik Moltesen, Thorvaldsens Museum, København 1927, s. 81-96.

Th. Oppermann, Thorvaldsen. Manddomsaarene i Rom 1797-1819, bd. 2 af 3., København 1927, s. 38-46, 66, 94, 96,117,127.

1928

Lina Munoz Gasparini, Le opere del Thorvaldsen a Roma, i: Capitolium, Rom 1928, s. 63-66.

Knud V. Rosenstand, Bertel Thorvaldsen, i: Radioforedrag. I Udvalg ved Rektor Henrik Madsen, København 1928, s. 8-9.

1929

Erik Moltesen, Bertel Thorvaldsen, København 1929, s. 80-96.

1932

Louis Bobé, Ida Brun, Grevinde Bombelles, København 1932, s. 26.

Knud V. Rosenstand, Bertel Thorvaldsen. En Skildring for Ungdommen. Anden ændrede og forøgede Udgave; København 1932, s. 42-47, 80-83.

1935

Herbert von Einem, Carl Ludwig Fernow. Eine Studie zum deutschen Klassizismus, Berlin 1935, s. 220-222.

Knud V. Rosenstand, Bertel Thorvaldsen. Hans Liv og Personlighed skildret af Knud V. Rosenstand med Billeder af Udvalgte værker, København 1935, s. 6.

1935-1942

Louis Bobé, Rom og Danmark gennem Tiderne, bd. 1-2, under Redaktion af Louis Bobé, bd. 2, København 1935- 1942, s. 182.

1936

Rikard Magnussen, Thorvaldsens Livsanskuelse. En Gennemgang og Vurdering af de Foreliggende Oplysninger om Thorvaldsens Forhold til Kristendommen, med særligt Henblik på Tiden omkring 1804, København 1936, s. 76- 88.

Sigurd Schultz, Bertel Thorvaldsen, i: Illustreret dansk Konversationsleksikon, København 1936, bd. 21, s. 310-311.

1938

Vilhelm Wanscher, David og Jason, Kronik, Politiken, 26.11. 1938.

1944

Antonio Munoz, Bertel Thorvaldsen, danese, scultore romano. Nel primo centenario dalla sua morte (24 Marzo 1844), Rom 1944, s. 3, 12.

Sigurd Schultz, Thorvaldsen, i: Kultur-fronten. Organ for Arbejderoplysning udgivet af Arbejdernes Læseselskab, København 1944, nr. 3, marts, s. 22-25, 28-29, 31.

1946

Sigurd Schultz, Thorvaldsen. A Biography in English, København 1946, s. 9.

1947

Paul Ortwin Rave, Thorvaldsen, Berlin 1947, s. 28-37.

1950

Else Kai Sass, Bertel Thorvaldsen, i: Danmarks billedhuggerkunst fra oldtid til nutid, København 1950, s. 290-295.

1952

Johan Johansen, Mesteren, i: Gads danske magasin, 46. årgang nr. 6 oktober, 1952, s. 401-403.

1954

Rudolf Zeitler, Klassizismus und Utopia. Interpretationen zu Werken von David, Canova, Carstens, Thorvaldsen, Koch, Stockholm 1954, s. 146-151.

1956

Jørgen Birkedal Hartmann, Thorvaldsen e Canova, i: Colloqui del sodalizio, II. 1951-52, 1953-54, Rom 1956, s. 76-79.

1957

Jørgen Birkedal Hartmann, Omkring Canova og Thorvaldsen. Optegnelser og breve hidrørende fra samtidige kulturpersonligheder, i: Kulturminder, N. S. II, 1957, s. 24-25.

Jørgen Birkedal Hartmann, Rapporti artistice tra Canova e Thorvaldsen, i: Atti del XVIII Congressi di stona dell’arte 1955, 1957, s. 377.

1962

Sigurd Schultz, Thorvaldsens Rytme, i: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1962, København 1962, s. 5, 8.

1963

Ide Løppenthin, Thorvaldsen, København 1963, s. 6-7.

Else Kai Sass, Guldalderens skulptur, i: Särtryck ur Guldåldern i dansk Konst. En konstbok från National Museum, Sverige 1963, s. 89, 91, 94, 96.

1963-1965

Else Kai Sass, Thorvaldsens Portrætbuster, 3 bd., København 1963-1965, bd. 1 s. 281-282, bd. 3, s. 18-20.

1965

Herman Madsen og Niels Th. Mortensen, Fra Bertel Thorvaldsen til Robert Jacobsen, i: Dansk skulptur, Odense 1965, s. 163, 178, 186.

1971

Jørgen Birkedal Hartmann, Bertel Thorvaldsen. Scultore danese, romano d’adozione, Istituto di Studi Romani, Rom 1971, s. 14.

1973

Dyveke Helsted, Thorvaldsen, Drawings and Bozzetti, Udstillingskatalog, Heim Gallery, London 1973, s. 15.

1974

Herbert von Einem, Thorvaldsens Jason : Versuch einer historischen Würdigung, i: Sitzungsberichte der Bayenschen Akademie der Wissenschaften. Philos.-hist. Kl. Jahrg. 1974, München 1974, Hft. 3.

1975

Jürgen Wittstock, Geschicte der deutschen und skandinavischen Thorvaldsen-Rezeption bis zur Jahresmitte 1819, Hamburg 1975, s. 44-73.

1977

Rosaria d’Angelo, Bertel Thorvaldsen: Itinerario alla forma, i: Analecta Romana, Institutì Danici, Odense 1977, s. 181-188.

Köln. Bertel Thorvaldsen. Untersuchungen zu seinem Werk und zur Kunst seiner zeit, Udstillingskatalog. Kunsthalle Köln 1977, s. 15, 49, 51, 55-56, 65, 77,107, 131, 136, 140-41, 249, 280.

Köln. Bertel Thorvaldsen. Skulpturen, Modelle, Bozzetti, Handzeichnungen. Gemälde aus Thorvaldsens Sammlungen, Udstillingskatalog. Kunsthalle Köln 1977, s. 19, 44, 47, 61, 63, 64, 73.

1978

Bo Wennberg, French and Scandinavian Sculpture in the Nineteenth Century. A Study of Trends and Innovations, Uppsala 1978, s. 32.

1979

Jørgen Birkedal Hartmann og K. Parlasca, Antike Motive bei Thorvaldsen : Studien zur Antikenrezeption des Klassizismus, Tübingen, Wasmuth 1979, s. 48-56, 126.

1985

Herbert Beck, Liebighaus – Museum alter Plastik, Führer durch die Samlungen; Bildwerke des Klassizismus, Frankfurt am Main 1985, s. 27-29, 197.

H. W.Janson, Nineteenth-Century Sculpture, London 1985, s. 57.

1986

Dyveke Helsted, Eva Henschen og Bjarne Jørnæs, Thorvaldsen, København 1986, s. 18-19.

1989

På Klassisk Grund, Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1989, København 1989, s. 123, 132, 150, 317, 324, 346, 348, 349, 351, 364.

Kasper Monrad, Hverdagsbilleder. Dansk Guldalder – kunstnerne og deres vilkår, København 1989, s. 32-34.

Elena di Majo, Bjarne Jørnæs og Stefano Susinn, eds, Bertel Thorvaldsen 1770-1844. Scultore danese a Roma, Rom 1989, s. io, 13,14,19, 26, 27-29, 36, 38, 45, 60, 62, 69, 80, 97.

1991

Lauretta Dimmick, Thorvaldsen’s Influence in America, i: Thorvaldsen. L’ambiente l’influsso il mito, Rom 1991, s. 172.

Antonio Pinelli, Il Perseo di Canova e il Giasone di Thorvaldsen: due modelli di »nudo eroico« a confronto, i: Thorvaldsen. L’ambiente l ’influsso il mito, 1991, s. 21-35.

1992

Poul Bager, Thorvaldsen og Klassicismen, i Bogens Verden, 1992, s. 253-255.

Ernst Berger, Birgitte Müller-Huber & Lukas Thommen, Der Entwurf, Basel 1992, s. 69-70, fig. 80, 82.

Markus Neuwirth, Omkring 1800 – Thorvaldsen i de mytiske billeddannelsers spændingsfelt, i: Kunst og liv i Thorvaldsens Rom, København 1992, s. 39-41.

1993

Bjarne Jørnæs, Billedhuggeren: Bertel Thorvaldsens liv og værk, København 1993, 43-52. 1994

Jørgen Birkedal Hartmann, Thorvaldsen col w (a propositi della mostra di Norimberga), i: Labyrinthos, Ermeneutica delle arti figurative dal medioevo al novecento, 21/24 Firenze 1994, s. 314, 324.

Ole Nørlyng, Thorvaldsens aktualitet, i: Nordisk tidsskrift för vetenskab, konst och industri. Årg. 70, Häfte 3, Stockholm 1994, s. 244-247.

1995

Werner Hofmann, Une époque en rupture : 1750-1830, Paris 1995, s. 77, 80, 81, 111 , 629.

1996

Flemming Friborg, Fra myte til psyke, i: Dansk skulptur i 125 år, København 1996, s. 18-19.

Henschen, Eva, Skulpturens Væsen, Udstillingskatalog, København 1996, s. 18.

Stig Miss, En billedhugger under uddannelse, i: 1796. København som kulturby, Udstillingskatalog, København 1996, s. 54. Engelsk udg. 1996, s. 54.

Knud Leif Thomsen, Jason – det skind, Jyllandsposten, 14 -5-1996.

1997

Mikkel Bogh, Bertel Thorvaldsen, København 1997, s. 15-21.

Flemming Lundgreen-Nielsen, Grundtvig and Copenhagen during Denmark’s Golden Age, i Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1997, s. 82.

Abigail Solomon-Godeau, Male Trouble: A Crisis in Representation, London 1997, s. 197-198.

1998

Harald Tesan, Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln, Weimar, Wien 1998, s. 22-23, 25, 29, 34, 37, 54, 57.

2000

Alex Potts, The Sculptoral Imagination. Figurative, Modernist, Minimalist, Singapore 2000, s. 54.

Morten Stræde, TXTs, København 2000, s. 177-180.

Rolf Toman (red.), Klassizismus und Romantik. Architektur. Skulptur. Malerei. Zeichnung 1750 – 1848, Køln 2000, s. 271-274.

2001

Ole Villadsen, Dansk skulptur – udtryk, udvikling og sprog, København 2001, 23-25.

Sidst opdateret 11.05.2017