Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

Nyerhvervelser 1942-1959

Arbejder af Thorvaldsen

1944

Elisabeth von der Recke
Digterinden Elisa von der Recke, A879. Buste, gips. Originalmodel, formentlig udført vinteren 1805-06, til buste i halv størrelse. Har tilhørt billedhugger Th. Stein. Købt fra dansk privateje.

1946

Alexander 1.
Kejser Alexander I af Rusland, A883. Marmorbuste. Modelleret i Warszawa 1820. Meget smukt marmor-exemplar, signeret af Thorvaldsen og dateret 1821, købt ved auktion paa Sølyst.

1947

Vittoria Caldoni
Vittoria Caldoni, kaldet Vittoria fra Albano, A886. Marmorbuste. Modelleret i Rom 1821. Meget smukt marmor-exemplar, udført i Thorvaldsens værksted, formodentlig ca. 1822. Har maaske tilhørt arkæologen P. O. Brøndsted, Thorvaldsens ven og protektor. Købt paa auktion i Kbh.

1949

Ghazi-ud-Din Haidar
Ghazi ’L-Din Haidar, padshah af Oudh, A887. Marmorbuste. Modelleret i Rom 1824. Udført i marmor samme aar. Købt paa auktion i London.

Portræt af Thorvaldsen

Portræt af Thorvaldsen fra årene omkring 1800.
Sortkridt. Formentlig tegnet i Rom af en tysk kunstner.
Hvis påskriften forneden er rigtig, er portrættet det eneste,
der viser Thorvaldsen, således som han så ud ved
ankomsten til Rom 1797 og i hans tidligste romerår, D1849.

1950

Catharina di Branciforte
Donna Catharina di Branciforte, fyrstinde af Butera, foregaaendes gemalinde, A891. Marmorbuste. Modelleret i Rom 1815. Udført i Thorvaldsens værksted. Købt i Tyskland.
Georg Wilhelm Wilding
Georg Wilhelm Karl Wilding, fyrste af Butera og Radali, A890. Marmorbuste. Modelleret i Rom 1815. Udført i Thorvaldsens værksted. Købt i Tyskland.

A892
Sir George Hilaro Barlow, generalguvernør over Indien, A892. Marmorbuste. Modelleret i Rom 1828. Udført i Thorvaldsens værksted 1829. Gave fra Victoria, Lady Barlow, England.

Thomson Henry Bonar
Henry Thomson Bonar, A893. Marmorbuste af en dreng. Signeret og dateret af Thorvaldsen i Rom 1817. Et hidtil ukendt værk af Thorvaldsen. Købt i England.

1952

Gratierne og Amor
Gratierne og Amor, A894. Marmorgruppe. Modelleret i Rom 1817-19. Bestilt i marmor 1819 af hertugen af Augustenborg, som frafaldt bestillingen, solgt af Thorvaldsen 1832. Eneste marmor-exemplar, som Thorvaldsen har udført af dette særlig kendte hovedværk. Købt i Tyskland.

Hyrdedreng
En Hyrdedreng, A895. Marmorgruppe. Modelleret i Rom 1817. Meget smukt marmor-exemplar, fuldført 1825 af Thorvaldsen i Rom. Købt i Tyskland.

Holger Christian Reiersen
Konferensraad Holger Christian Reiersen, deputeret i Danske Cancelli, A896. Portrætrelief, malet og forgyldt gips.

Charlotte Kirstine Reiersen
Konferensraadinde Charlotte Kirstine Reiersen, født Studsgaard, foregaaendes hustru, A897. Portrætrelief, malet og forgyldt gips.

Begge disse portrætmedailloner er hidtil ukendte ungdomsarbejder af Thorvaldsen. De er begge signerede af ham og daterede 1793. Købte fra dansk privateje.

1953

Jane Craufurd
Miss Jane Craufurd. Marmorbuste, A898. Modelleret i Rom 1818. Udført i Thorvaldsens værksted. Gave fra Viscountess Rosamond Hanworth, London, med den tilføjelse, at busten skal betragtes som en gave fra hendes onkel, Sir Standish Craufurd, Baronet, der havde overdraget hende familiesædet Swindridge Muir i Ayrshire i Skotland, hvor busten fandtes.

Mathias Saxtorph
Lægen Mathias Saxtorph, A899. Buste, gips. Afstøbning af en buste, som Thorvaldsen modellerede i Rom ca. 1801 og derefter lod udføre i marmor. Marmorbusten skal senere overgaa til den kgl. Fødselsstiftelse. Ved ejerens, læge Sylvest M. Saxtorphs velvilje fik museet lov til at lade tage en afstøbning over dette Thorvaldsen-arbejde, hvoraf det hidtil ikke har haft noget exemplar.

1955

Edmund Bourke
Grev Edmund Bourke, dansk minister i Napoli, A900. Marmorbuste, hugget ca. 1800 af Thorvaldsen i Rom, efter model af en anden billedhugger (maaske Domenico Cardelli). Gave fra Madame Wanda de Krosinski, Bruxelles, til minde om hendes danske bedstemoder, Madame Alix Dolez de Castonier.

1959

Natten
Natten, A901. Marmorrelief. Modelleret i Rom 1815

Dagen
Dagen, A902. Marmorrelief. Modelleret i Rom 1815.

Meget smukke marmor-exemplarer fra Thorvaldsens værksted af hans mest kendte relieffer. Gave fra ambassadør Henrik Kauffmann, skænket til minde om hans moder Mathilde, født von Bernus, i hvis barndomshjem »Schlösschen« i Bockenheim ved Frankfurt am Main reliefferne var i over 100 aar.


Thorvaldsen-Portrætter

1957

Ung mand

Thorvaldsen: Selvportræt. Brystbillede, en face, C853. Tegning; sortkridt og stub. Det ældste kendte selvportræt af Thorvaldsen, tegnet engang i 1780’erne, da Thorvaldsen var elev paa Kunstakademiet. Tegningen har tilhørt hofguldsmed J.B. Dalhoff, der stod Thorvaldsen nær, og i hvis familie det stadig har været en tradition, at den var et selvportræt fra Thorvaldsens ungdom. Gave fra lektor V.N. Dalhoff, København.

Thorvaldsens selvportræt
Thorvaldsen: Selvportræt, C885.

Thorvaldsen: Selvportræt, C885. Halv figur. Staar i sit atelier, stoppende sin pibe, ved en kavalet. Tegning; grafit, tusch og vandfarve. Ældre paaskrifter, paa bagklædning: »Tegnet af ham selv 1794 i Aabenraa N 224 «, paa rammen: »Ramme skaaret af Thorvaldsens Fader til Thorvaldsens Selvportræt 1794«. Købt fra dansk privateje.

1959

Portræt af Thorvaldsen
Ukendt kunstner: Portræt af Thorvaldsen, D1849. Omtrent hoftestykke, vendt til højre. Tegning; sortkridt.

Ældre paaskrift paa kartonen: »Albert Thorwaldsen«. Formentlig udført af en tysk kunstner, maaske i Rom, i alt fald i de sidste aar af det 18. aarhundrede. Dragten er af museumsinspektør fru Ellen Andersen dateret til ikke før 1796 og ikke efter 1807. Hvis portrættet virkelig forestiller Thorvaldsen (hvilket kan anses for antageligt), er det det eneste, der viser ham, som han saa ud i tiden ved hans ankomst til Rom marts 1797. Købt fra privateje i Schweiz.

Portræt af Thorvaldsen
Bernhard von Guérard: Portræt af Thorvaldsen, B447. Brystbillede. Oliemaleri paa træplade. 1834. Gentagelse efter et billede fra 1831, der findes i Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte, Napoli. Købt paa auktion i København.


Andre Erhvervelser

1942

Portræt af digteren Ludvig Bødtcher
C. A. Jensen: Portræt af digteren Ludv. Bødtcher, B444. Knæstykke. Oliemaleri paa lærred. 1836.

Det bedste existerende portræt af Bødtcher. Han fungerede en tid som sekretær for Thorvaldsen i Rom og skal have haft megen betydning for Thorvaldsens definitive beslutning om at skænke sine samlinger til sin fødeby København, paa et tidspunkt, da kongerne af Bayern og af Württemberg begge var interesserede i at erhverve dem. Gave fra fru Elisabeth Theodor Jensen, Charlottenlund.

1951

Rummet med Thorvaldsens møbler i Thorvaldsens Museum
Robert Barnekow: Interiør fra værelse nr. 42 i Thorvaldsens Museum, B445. Oliemaleri paa lærred. 1878. Købt i kunsthandelen i København.


Omtalte værker

A899 A900 A894 A901 A892 A902 A898 A883 A895 A893 A887 A886 A879 D1849 A891 A890 A896 A897 B447 B444 B445 C885 C853

Sidst opdateret 21.03.2023