Kunstnerisk frihed

DENNE ARTIKEL ER UNDER UDARBEJDELSE

Det fremgår af flere dokumenter, herunder kontrakter, at Thorvaldsen ofte betingede sig kunstnerisk frihed i forhold til de opgaver, han påtog sig, dvs. at han selv besluttede den endelige udformning af et værk. Artiklen vil samle en række eksempler på dette med henblik på at undersøge, hvornår Thorvaldsen pointerede sin kunstneriske frihed, og hvilke ydre dagsordener det var vigtigt for ham ikke at lade sig tynge af.
Desuden skal Thorvaldsens forståelse af kunstnerisk frihed betragtes i sammenhæng med datidens filosofiske strømninger, herunder Friedrich Schillers forståelse af kunsten som “frihedens datter”.

Frihedens allegoriske figur
Bertel Thorvaldsen: Frihedens allegoriske figur
Udsnit af C6r

Sidst opdateret 18.09.2015