Beretning for Thorvaldsens Museum fra november 2003 til januar 2008

  • Bettina Weiland, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 2008
  • Dette er en genudgivelse af artiklen: Bettina Weiland: Beretning for Thorvaldsens Museum fra november 2003 til januar 2008, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 2008, p. 249-260.
    Den trykte artikel kan ses i denne scanning.

Nedenstående oplysninger omfatter hovedtræk af museets virksomhed i perioden november 2003 til januar 2008. Hvert år udsender Thorvaldsens Museum endvidere en årsberetning. For mere detaljerede oplysninger om museets virksomhed henvises til denne.

Nyerhvervelser

Axel Salto, Prøvefelt til genskabelse af Jørgen Sonnes Frise. 1950erne, 42×32 cm. Erhvervet fra privat.

Asta Ring Schultz, Thorvaldsens grav i Thorvaldsens Museum smykket med Krandse ved 100 Års Dagen for hans Død. Marts 1944. Olie på lærred. 91×64,5 cm. Inv. nr. B456. Gave fra privat.

Anton Melbye, Portræt af Bertel Thorvaldsen i profil. 1844. Blyant på papir. Inv. nr. D1894. Gave fra privat.

Hårlok af Bertel Thorvaldsen. N357. Gave fra privat.

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum består af borgmesteren for Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune samt seks andre medlemmer, der vælges på følgende måde: Akademiet for de Skønne Kunster vælger ved Akademirådet tre medlemmer, hvoraf to skal være medlemmer af Akademiet. Københavns Borgerrepræsentation vælger to medlemmer. Højesteret vælger blandt de retskyndige dommere ved en af de kollegiale domstole i København et medlem.
Under bestyrelsens myndighedsområde henlægges alle sager vedrørende museet, dets bygning og samlinger, dets kapitaler, indtægter og drift. Bestyrelsens kompetence som kommunal myndighed er fastlagt i henhold til § ia 1 vedtægt af 23. april 1970 med senere ændringer for Københavns Kommunes tjenestemænd.

Bestyrelsens sammensætning fra november 2003 til januar 2008:

Borgmester Martin Geertsen (til 31.12.2007, formand), arkitekt Søren Koch (til 31.3.2004, næstformand), billedhuggeren Erik Varming (til 31.3.2004), højesteretspræsident Jacques Hermann (til 30.11.2004), billedkunstneren Sys Hindsbo (næstformand fra 1.4.2004), arkitekt Theo Bjerg (fra 1.4.2004), billedhuggeren Hein Heinsen (fra 1.4.2004), højesteretspræsident Torben Melchior (fra 1.12.2004), borgerrepræsentanterne Monica Thon, Mona Heiberg (til 31.12.2005) og Morten Westergaard (fra 1.1.2006), borgmester Pia Allerslev (fra 1.1.2008, formand).

I perioden 16. september til 30. november 2003 var fungerende kulturborgmester Leslie Arentoft fungerende formand.

Museumsdirektør Stig Miss er sekretær for bestyrelsen. Ekspeditionssekretær Anni Gadfort Olsen er referent ved bestyrelsens møder.

Personalets observatør i bestyrelsen: Ledende vagtmester Ole Taudahl Nielsen (til 31.12.2003), museumsbetjent Jan Rasmussen (fra 1.1.2004 til 31.12.2005), vagtmester Lene Rolfsen (fra 1.1.2006 til 31.12.2007) og museumsforvalter Johannes Bjerrum (fra 1.1.2008).

Personale november 2003 til januar 2008

Museumsdirektør: Stig Miss
Museumsinspektører: William Gelius, Margrethe Floryan (orlov fra 1.7.2004 til 30.9.2004, orlov fra 1.7.2005 til 30.9.2005), Torben Melander (til 7.10. 2007) og Kristine Bøggild Johannsen (fra 1.3.2008)
Informationsmedarbejder: Marie Ørstedholm (til 31.12.2004), Bettina Weiland (fra 1.1.2005)
Videnskabelige medarbejdere: Ernst Jonas Bencard (fra 1.10.2004), Kira Kofoed (fra 1.10.2006, barselsorlov fra 26.2.2007 til 31.10.2007), Inge Lise Mogensen (fra 1.1.2007)
Projektmedarbejdere: Kristine Bøggild Johannsen (fra 1.12.2007 til 1.3.2008), Jacob Faurvig (fra 20.9.2007)
Ekspeditionssekretær: Anni Gadfort Olsen
Ledende vagtmester: Ole Taudahl Nielsen (til 31.1. 2004)
Vagtmester/IT: Lene Rolfsen
Forvalter: René Petersen (fra 1.2.2004 til 28.2.2007), Johannes Bjerrum (fra 1.3.2007)
Kontorfunktionærer: Hanne Nordahl Andersen og Hanne Laursen
Bibliotekar: Ada Bundgaard
Papirkonservator: Kirsten Hauch (til 30.6.2004) Skulpturkonservator: Søren Rasmussen (til 31.10.2005)
Museumsassistent: Johannes Bjerrum (til 28.2. 2007), Jørgen Winther Jensen (fra 1.5.2007)
Leder af Skoletjenesten: Line Esbjørn (barselsorlov fra 20.3.2006 til 30.4.2007)
Vikarierende leder af Skoletjenesten: Nana Bernhardt (fra 20.3.2006 dl 28.2.2007) og Nina Thilo Funder (deltid fra 1.3.2007 til 30.4.2007)
Projektmedarbejdere i Skoletjenesten: Mette Sahl Larsen (fra 3.6.2004 dl 3.12.2004), Inge Bucka Mejlhede (fra 1.4.2006 dl 30.6.2006), Pernille Fonnesbech (fra 1.2.2005 til 1.7.2006 og fra 1.6.2007 til 30.9.2007), Marie Laulund (fra 1.1.2008)
Praktikant i Skoletjenesten: Julie Marie Johnsen (20.3.2006 til 15.6.2006)
Udviklings- og undervisningsmedarbejder i Skoletjenesten: Iben Mondrup Salto (fra 1.8.2007)
Studentermedarbejdere i Skoletjenesten: Louise Hauerberg (til 30.3.2005), Jeanne Rank (fra 25.2. 2003 til 1.12.2005), Louise Banke (fra 18.10.2004 til 6.2.2006), Pernille Tranekær (fra 1.2.2005 til 1.9.2009), Dominika Loburska (15.8.2006 til 12.12.2006), Nina Thilo Funder (til 1.6.2007), Ditte Toft Jacobsen (fra 15.3.2005 til 15.9.2007), Julie Marie Johnsen (fra 27.9.2005, orlov fra 1.7.2006 til 31.12.2006), Jane Bendix (fra 17.11.2005), Mia Broe Jacobsen (fra 12.12.2006 til 31.12.2007), Maj Dørup (fra 2.10.2007) og Tea Bark Mairy (fra 2.10.2007).
Tegneundervisere i Skoletjenesten: Iben Mondrup Salto (til 9.3.2005), Louise Fuhr (til 31.12. 2005) Ole Lorin Rasmussen (fra 13.9.2005 til 26.2. 2007) Jeannette Ehlers (fra 27.4.2006) og Simon Grimm (fra 1.9.2007)
Fortællere i Skoletjenesten: Merethe Elisabeth Sørensen (til 2006), Nina Thilo Funder (til 1.6. 2007), Jacob Fisker, Mette Sahl Larsen, Pernille Tranekær (fra 1.2.2005), Sissel Bergfjord (fra 1.9. 2007), David Silset (fra 1.9.2007), Sedsel Lange (fra 5.12.2007) og Birgitte Clausong-Kaas (fra 5.12.2007)
2007)
Rengøringspersonale: Jette Christensen (til 8.8.2004), Qi Li (til 30.9.2005), Lena Bruun (til 31.10.2005) og Mette Marie Ørsted (fra 31.1.2005 dl 31.10.2005)
Rengøringsvikarer: Charlotte Pedersen (fra 1.4. 2003 til 13.7.2003) og Rolandas Labanauska (til 31.1.2005)
Fra 1.11.2005 er rengøringen på Thorvaldsens Museum varetaget af et firma
Museumsbetjente: Margith Nordahl Larsen, Jørgen Madsen, Kai Olsen, Jan Rasmussen, Benny Christensen (til 31.7.2004), Jytte Christensen (til 31.7. 2004), Lise Dahl Christensen (til 31.12.2005), Birgitte Holm Larsen (til 19.7.2006) og Erik Schiøtt (til 30.4.2007)
Museumsbetjente på deltid: Kristina Ask Nielsen (fra 12.9.2005 dl 31.12.2007), Qi Li (fra 1.3.2006), Annemette Larsen (fra 1.5.2007), Lone Skov Madsen (fra 1.5.2007), Jennifer Oiling (fra 1.5.2007), Thomas Maintz (fra 1.5.2007 til 31.8.2007) og Jørgen Skaaning (fra 16.8.2007 til 31.12.2007), Trine Saugmann (fra 2.1.2008)
Afløsere for museumsbetjente: Henrik Dichmann, Michael Kjøller, Tessie Meiling, Hanne Skytte, Kirsten Slente, Jørn Nissen (til 15.12.2003), Michael Kaster Skov (til 16.12.2003), Nikolaj Kilsmark (til 17.12.2003), Tine Nielsen (til 30.8.2004), Christa Skjerning (fra 1.8.2004), Jens Haar (fra 1.8.2004 fil 31.1.2007), Ulrik Flaskager (fra 19.10.2004), Elsebeth Rasmussen (fra 15.11.2004), Grethe Dahl (til 1.2.2005), Connie Nielsson (fra 20.6.2005 til 1.2.2006), Nina Belonskaia (fra 13.8.2005), Per Lyng (fra 23.8.2005 til 31.10.2005), Kristina Ask Nielsen (til 11.9.2005), Qi Li (fra 15.10.2005 til 28.2.2006), Jørn Rolin (til 24.1 2006), Gitte Malmgaard Andersen (fra 1.4.2006), Anne Zenon (fra 1.8. 2006), Lars Worm (fra 13.10.2006 til 31.12.2006), Jens Kristian Mogensen (fra 1.12.2006 til 31.12. 2006), Annie Andersen (til 31.1. 2007), Tina Uhrskov (fra 13.12.2006) og Thomas Maintz (fra 13.9. 2007)
Medarbejdere i museumsbutikken: Aine Watters (fra 1.2.2005), Helle Lorenc (fra 1.2.2005 til 30.6.2005) og Christa Skjerning (fra 1.6.2005)
Studentermedarbejdere: Laila Skjøthaug (til 7.5. 2003), Gitte Smed (til 22.4.2003), Bettina Weiland (fra 20.5.2003 til 11.6.2004), Nana Bernhardt (til 1.8.2005), Kristine Bøggild Johannsen (til 28.2.2006, orlov fra 1.3.2005 til 31.7.2005), Tod Alan Spoerl (fra 1.6.2004 til 30.9.2006), Rikke Christoffersen (fra 24.1.2005 til 31.10.2006), Bea Fonnesbech Jensen (fra 4.10.2006 til 31.7.2007), Charlotte Lahn Pedersen (fra 21.2.2006, barselsorlov fra 22.11.2007), Cecilie Brøns (fra 13.11.2006), Kirstine Reffstrup (fra 13.2.2007), Laura Hessel Bonde (fra 21.5.2007), Jacob Helbo Jensen (fra 16.8.2007) og Karen Danielsen (fra 13.11.2007)
Omvisere: Henning Andersen, Tod Alan Sporl, Nikolaj Brandt (til 2004), Gitte Smed (til 2004), Bettina Weiland (fra 1.9.2003 til 11.6.2004), Jeanne Rank (til 31.7.2005), Nana Bernhardt (til 1.8.2005), Karen Benedicte Busk Jepsen (til 2006), Camilla Sehestedt-Juul (til 2006), Louise Estrup Pedersen (til 2006), Nina Thilo Funder (til 1.6.2007), Lis Bruselius (til 31.7.2007), Louise Hauerberg (til 31.12.2007), Pernille Tranekær (fra 1.2.2005) Rikke Christoffersen (fra 24.1.2005 til 30.5.2007), Charlotte Lahn Pedersen (fra 21.2.2006, barselsorlov fra 22.11 2007), Bea Fonnesbech Jensen (fra 4.10.2006), Jacob Helbo Jensen (fra 16.8.2007), Mie Thorning Christensen (fra 12.11.2007) og Tea Bark Mairy (fra 2.12.2007)
Fotograf: Helle Nanny Brendstrup (fra 15.11.2006 til 16.5.2007 og fra 4.9.2007 til 1.2.2008)

Udstillinger på Thorvaldsens Museum

J.C. Dahl i Danmark

17. september – 14. december 2003
Udstillingen belyste som titlen angiver Dahls værker udført i Danmark i perioden 1811-1819, hvor Dahl opholdt sig i København samt værker udført herefter, men med danske motiver. Til udstillingen var udlånt værker fra en række norske og danske museer samt private ejere. Udstillingen og dens katalog modtog støtte fra Beckett-Fonden,
Carlsen-Langes Legatstiftelse, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond og Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse.

Af den rette støbning.
Gensyn med Thorvaldsens afstøbningssamling

24. marts 2004 – 13. februar 2005
Udstillingen i kælderens udstillingsrum viste for første gang siden 1960erne næsten hele Thorvaldsens omfattende private samling af afstøbninger efter antikkens kunst. Og det gik ikke stille af: Kendte og ukendte værker fra antikken i dialog med hinanden i en farverig, overraskende og tankevækkende iscenesættelse af arkitekterne Alexander Damsbo og Henrik Ingemann Nielsen. Udstillingen blev åbnet af billedhuggeren Bjørn Nørgaard.

Thorvaldsen og antikken

24. marts 2004 – 13. februar 2005
En række af Thorvaldsens værker blev som permanent udstilling i Det lange Galleri stillet over for afstøbninger af udvalgte værker fra antikken. Udover skulpturer omfattede de udstillede værker også tegninger af Thorvaldsen og grafik fra hans samlinger. Udfra en række eksempler viste udstillingen hvorfra og hvordan Thorvaldsen blev inspireret af antikkens kunst.

Thorvaldsens modeller

24. marts 2004 – 13. februar 2005
Et udvalg af de bedste modeller fra Thorvaldsens hånd blev udstillet i tværkorridoren i underetagen. Her kom publikum helt tæt på Thorvaldsens skabende arbejde. Nogle af disse tredimensionelle skitser repræsenterede kun et tidligt stadie på vej hen imod det færdige udtryk. Andre modeller var gennemarbejdet til mindste detalje.

Thorvaldsens ungdomsarbejder

Der blev i 2004 foretaget en nyophængning i Stengangen af Thorvaldsens medaljerelieffer fra tiden i København inden rejsen til Rom i august 1796. De nyophængte relieffer var A830 Apostlene Peter og Johannes helbreder en halt foran templets port og A829 Heliodors uddrivelse af templet samt A756 Den hvilende Amor. Ved samme lejlighed blev andre dele af samlingerne nyopsat, herunder et antal portrætbuster i marmor fra Thorvaldsens unge år og en opstilling med demonstration af, hvorledes en skulptur bliver til.

Noget om Skulptur

11. juni – 11. juli 2004
I løbet af 2003 og ind i 2004 har der været et spændende samarbejdsprojekt mellem fire københavnske skoleklasser i aldersgruppen 10-14 år, fire kunstmuseer (heriblandt Thorvaldsens Museum) og Billedskolen i Tvillingehallen. Som afslutning på projektet kunne man i museets forhal se en række originale bud på, hvordan menneskekroppen kan tage sig ud, når den omformes til gips og papir.

Hvid Marmor

18. august – 5. december 2004
I de fortsatte bestræbelser på at gøre Thorvaldsens værker nærværende for et moderne publikum, tog udstillingen udgangspunkt 1 den hvide marmor fra Carrara, som Thorvaldsens skulpturer oftest var udført i. For efter en længere årrække som halvglemt, underkendt materiale er den hvide marmor nu igen dukket op inden for moderne dansk skulptur. Yngre kunstnere har fået øjnene op for udtryksmulighederne ved det klassiske billedhuggermateriale. Og at de unge kunstnere udnytter materialet på en højst alsidig og undertiden eksperimenterende vis, kunne ses rundt omkring i museets rum i stueetagen sammen med Thorvaldsens egne værker. Udstillingen blev åbnet af kulturminister Brian Mikkelsen den 17. august. Udstillingen blev til i et tæt samarbejde med Det Italienske Kulturinstitut i København og billedhuggeren Erik Varming. Fra Carrara modtog museet vigtige bidrag til udstillingen fra borgmester Dr. Giulio Conti, Progetto Costa di Toscana e Isole dell’Archipelago og Agenzia per il Turismo Massa Carrara. Udstillingen og dens katalog modtog støtte fra G. E. C. Gads Fond og Københavns Billedkunstudvalg.

Skulpturen kalder!
På mobil med skulpturer i København

3. september – 15. oktober 2004
Thorvaldsens Museum gik i dette projekt helt nye veje i formidlingen af kunst med forbindelse til Bertel Thorvaldsen. Med mobiltelefonen i hånden kunne man gå på opdagelse i Københavns udendørs skulpturskatte, hvor Thorvaldsens Museum satte fokus på 15 udvalgte skulpturer i det københavnske byrum. Hver af disse skulpturer blev levendegjort gennem kommentarer fra kendte kulturpersonligheder, som man kunne høre via sin mobiltelefon. Formidlingsformen var så vidt vides første gang i Europa. Projektet var museets bidrag til årets festival Golden Days in Copenhagen. Projektet var støttet af Bikubenfonden, Landsdommer V. Gieses Legat og Knud Højgaards Fond. Desuden ydede Cellpoint AB og Netplan A/S sponsorstøtte i form af sms-tjeneste og rådgivning.

Alt dandser, tro mit Ord!

16. marts – 12. juni 2005
»Alt dandser, tro mit Ord!«, skrev H.C. Andersen i En splinterny Dandse-Vise fra 1832. Som aldrig før var man på den tid optaget af dans, og Thorvaldsens Museum satte derfor i en særudstilling fokus på dansen, som den blev gengivet i dansk billedkunst og skulptur i perioden 1750-1850. Anledningen var 200-året for balletdanseren og koreografen August Bournonvilles (1805-1879) fødsel, og balletten var derfor et centralt motiv i udstillingen. Med både dans, maleri, tegning og skulptur, gav udstillingen publikum rig mulighed for at gå på opdagelse i denne del af Guldalderens spændende univers. Udstillingen var arrangeret i samarbejde med Odense Bys Museer og ballethistoriker, redaktør Ole Nørlyng, og blev vist på Fyns Kunstmuseum i perioden 2. juli til 31. oktober. Udstillingen blev besøgt af Dronning Margrethe II den 8. april. Udstillingen og dens katalog modtog støtte fra Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Den Faberske Fond, Konsul George Jorck og Flustru Emmajorck’s Fond, Kulturarvsstyrelsen, Oticon Fonden og Overretssagfører L. Zeutens Mindelegat.

At skrive er en kærligbedshandling.
En udstilling om H.C. Andersens erobring af skriften. København – Paris – Alexandria

8. juni – 28. august 2005
Thorvaldsens Museum gik i denne særudstilling tæt på det inderste i H.C. Andersens forfatterskab med en udstilling af Andersens dagbøger og almanakker. Det var kun på Thorvaldsens Museum, at dagbøgerne og almanakkerne blev udstillet i det tæt besatte H.C. Andersen år. De blev udstillet i en eventyrligt udformet montre, inspireret af H.C. Andersens papirklip, og tegnet af arkitekterne Alexander Damsbo og Henrik Ingemann Nielsen. Montren var omgivet af en række specialdesignede stole, hvori publikum kunne lytte til oplæsninger af såvel dagbøger på dansk og engelsk samt til en række eventyr på i alt ni sprog. Oplæsere var blandt andre forfatterne Isabel Allende og Vincenzo Cerami, Andersenforskeren Marc Auchet, komponisten Dan Marmorstein samt skuespillerne Maria Stenz, Niels Skousen og Tony Wedgewood.
Det var helt naturligt for Thorvaldsens Museum at deltage i fejringen af H.C. Andersen, eftersom Thorvaldsen fik afgørende betydning for Andersens forfatterskab. Billedhuggeren hjalp nemlig den unge forfatter igennem en voldsom skrivekrise i Rom i 1833-34. Thorvaldsen forstod Andersen på en måde som ingen anden havde gjort det, og det var også Thorvaldsen, der åbnede Andersens øjne for billedkunsten. Hele livet forblev Thorvaldsen Andersens mentor, ven og læser. Med udstillingen markeredes samtidig stiftelsen af H.C. Andersen-abc-Fonden, der i H.C. Andersens navn havde til formål at bekæmpe analfabetisme. Fra 8. september til 21. oktober 2005 blev udstillingen vist 1 Unescos Hus i Paris 1 forbindelse med UNESCO’s 33. generalkonference, hvor et af konferences hovedtemaer var Education for All. Den 6. december 2005 åbnede udstillingen i det nye verdensbibliotek, Bibliotheca Alexandrina i Alexandria, hvor den blev vist til 15. januar 2006. Udstillingen blev den 22. august besøgt af Kronprinsesse Mary. Udstillingen modtog støtte fra H.C. Andersen 2005 Fonden, Hans Christian Andersen abc-Fonden, Undervisningsministeriet, Collection Källemo og Vester Kopi A/S.

Gæst hos Thorvaldsen

2. juli 2005 – 24. september 2006
Udstillingen Gæst hos Thorvaldsen blev vist i kælderens udstillingsrum. Mange af Thorvaldsens kunder og andre kunstinteresserede besøgte ikke blot hans værksteder i Rom for at få et indblik i, hvordan den verdensberømte Thorvaldsen arbejdede. Også kunstsamlingen i hans lejlighed blev regnet for en af Roms seværdigheder. Ligesom Thorvaldsens lejlighed i Rom bestod af syv værelser, var Gæst hos Thorvaldsen delt op i syv afsnit: Værksted, Studiet, Kunstnerkolleger, Musikken, På fodtur, Samlingen, Garderoben. Udstillingen omfattede en del af Thorvaldsens personlige ejendele samt tegninger og skulpturer fra hans samlinger. Udstillingen gav således et indtryk af det miljø, Thorvaldsen færdedes i til daglig – både som kunstner og privat.

En genfunden portrætbuste – Thorvaldsens portrætbuste af Greve Cristino Rasponi

5. november 2005 – 8. januar 2006
På en lille udstilling præsenterede museet en portrætbuste udført af Bertel Thorvaldsen, som museet indtil for få år siden antog forestillede den engelske baron Sir Francis Bassett, men som vi nu med sikkerhed véd forestiller den italienske greve Cristino Rasponi. Der går mange år imellem, at man kan sætte et nyt navn på et af Thorvaldsens værker, så det var lidt af en begivenhed. Den nye tilskrivning af busten skyldtes fremkomsten 1 Ravenna af en hidtil ukendt marmorbuste al Thorvaldsen svarende til gipsbusten på Thorvaldsens Museum, forestillende Cristino Rasponi og med sikker proveniens. Denne buste indlåntes også til udstillingen. Udstillingen var arrangeret i samarbejde med Amministrazione Provinciale di Ravenna, Soprintendenza al Patrimomo Storico Artistico e Etnoantropologico 1 Bologna samt Det Italienske Kulturinstitut i København og var sponseret af Pelliconi Scandinavia A/S (Pelliconi Group).

ud! ude. hjem!
en stedsspecifik fotoinstallation af søren lose

12. april – 25. juni 2006
Billedkunstneren Søren Lose har gennem en lang årrække undersøgt fænomenerne rejse og turisme og arbejder 1 sin kunstneriske praksis både med egne fotografiske optagelser og approprieret billedmateriale, så som gamle turistsnapshots og postkort fra charterturismens tidlige år. Dette var også tilfældet med udstillingen ud! ude. hjem! en stedsspecifik fotoinstallation af søren lose, hvor Lose foretog en interaktion i museets malerisamling. Udstillingen var et resultat af et længere ophold i Rom, hvor Lose med sit kamera gik i de danske guldaldermaleres og de utallige turisters fodspor i en opdateret udgave af den klassiske dannelsesrejse. Gennem det installatoriske indgreb i malerisamlingen gjorde Lose opmærksom på, at Roms mytologiske rum og tusindårige historie var og er en stereotyp, som turisten ikke ønsker at pille ved. Ved at ophænge turistfotos og egne værker sammen med Thorvaldsens samling af malerier med motiver fra byen (udført af datidens førende kunstnere) gjorde Lose – gennem den dialog der opstod mellem værkerne – tid og rum til flydende størrelser og ophævede forholdet mellem sted og kronologi. Udstillingens stedsspecificitet knyttede sig ikke alene til Thorvaldsens malerisamling, men også til hvert enkelt rum i samlingen og sågar enkelte værker. Udstillingen og dens katalog modtog støtte fra Kunstrådets Billedkunstudvalg samt B&O.

2+1 Thorvaldsens antikke smykker, lamper og masker

11. oktober 2006 – 4. marts 2007
Thorvaldsens Museum satte med denne udstilling spot på tre sider af Thorvaldsens Antiksamling – smykkerne, lamperne og maskerne. Antiksamlingen er Thorvaldsens private samling af godt 10.000 genstande fra det gamle Ægypten, Grækenland og Romerriget. Bortset fra mindre ændringer, er samlingen i dag udstillet præcis som den var, da museet åbnede i 1848 – et forhold, der bestemt skal værnes om. Men samtidig er det vigtigt, at tingene også får mulighed for at blive set i nye sammenhænge, hvilket de blev i denne særudstilling. Thorvaldsens Antiksamling fortæller også noget om samleren selv. Det påfaldende store antal af erotiske motiver i samlingen er således et klart udtryk for Thorvaldsens egen passion – en passion, som samtiden ikke fandt passende, og som han heller ikke selv realiserede i sin kunst. Siden gemte bestyrerne af Thorvaldsens eftermæle den side af kunstneren væk i museets magasiner. Og der ligger de stadig som en naturlig følge af at ville bevare Thorvaldsens Museum som et kulturelt udtryk for København i midten af 1800-tallet. Men også her giver en særudstilling mulighed for at fortælle den historie, som ingen historie ville være, hvis genstandene lå fremme til daglig.

Thorvaldsens medaljer

Udvalgte værker, der er omfattet af F-inventariet, Thorvaldsens medaljesamling, blev i 2006 nyopsat i medaljemontren i rum 38.

To apostle

I forbindelse med udarbejdelsen af rækken af apostle til Vor Frue Kirke 1 Thorvaldsens værksted i 1820erne, udførtes også apostlene Andreas og Judas Thaddeus, hhv. af Joseph Hermann og Giuseppe Pacetti under Thorvaldsens supervision i 1823. Da Thorvaldsen igen var i Rom i 1841-1842, udførte han to nye statuer af de to apostle, og det var disse statuer, der blev opstillet i marmor i Vor Frue Kirke og som originalmodeller i gips i Kristussalen på Thorvaldsens Museum. For at sammenligne de to oprindelige skulpturer med de skulpturer, de blev erstattet med, blev de to oprindelige skulpturer midlertidigt opstillet i umiddelbar nærhed af Kristussalen.

Thorvaldseniana

I museets underetage blev der i 2006 opstillet en ny montre (tegnet af arkitekterne Henrik Ingemann og Alexander Damsbo) med Thorvaldsens personlige ejendele, bl.a. hans fløjte, håndskrevne visitkort, skriveredskaber, tobakspung, briller og en lok af Thorvaldsens hår.

Hvide Krist. Thorvaldsens religiøse motiver

28. marts 2007 – 30. december 2007, forlænget til 20. januar 2008
Thorvaldsens Museums særudstilling i 2007 var en bred fortælling om Thorvaldsens religiøse motiver og store kirkelige bestillingsopgaver. De mest centrale motiver i Thorvaldsens fortolkning af kristne motiver findes i Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke. I 1820 fik Thorvaldsen til opgave at udsmykke kirken med statuer af Kristus, de 12 apostle og en Dåbens Engel. Knap 20 år senere var skulpturprogrammet fuldført, og indvielsen fandt sted Pinsedag 1839. Den 3 ½ meter høje Kristus blev med tiden en af de mest kendte af Thorvaldsens skulpturer. Også Grundtvig var stærkt optaget af Thorvaldsens Kristus og skrev i et mindedigt i anledning af Thorvaldsens død i 1844:

»… billedet af Hviden Christ, med Majestæt og Konge-Lader milde Lad det kun staae, som Billedstøtten hist Af den Høilovede, ved Jordans Kilde!«
Kristus-statuen gav – med lån fra Grundtvig-digtet til Thorvaldsen – navn til udstillingen. Men udstillingen udfoldede hele den side af Thorvaldsens værk, der handler om kristendom og kirke. Det skete gennem et udsøgt valg af tegninger og modeller, suppleret med dokumenter, gamle Bibel-udgaver og malerier fra Thorvaldsens egne samlinger.

Arrangementer

De sidste tre lørdage i august, blev der i årene 2004-2007 afholdt et italiensk inspireret marked på Bertel Thorvaldsens Plads. Forhandlere af italienske produkter fra både ind- og udland stillede op og solgte et bredt udvalg af produkter fra hele Italien. Den italienske kultur og kunst kunne man nyde mere af inde på museet, hvor der alle tre markedsdage ekstraordinært var gratis adgang og gratis omvisninger dagen igennem ved museets direktør, inspektører og omviserkorps.
I perioden 2004-2007 deltog Thorvaldsens Museum i Kulturnatten. Når mørket sænkede sig over byen, blev museet alle årene forvandlet til et spændende univers af lys og skygge. Museet har hvert år i Kulturnattens levetid været et af de mest besøgte steder. Arrangementerne på museet var støttet af Foreningen Kulturnatten.

I skolernes efterårsferie blev museets forhal også i årene 2004 – 2007 omdannet til et arbejdende lerværksted, hvor børn og unge kunne arbejde med 1er under indtryk af det storslåede rum og Thorvaldsens skulpturer. Man kunne enten arbejde på egen hånd eller deltage i et tre-dages kursus i modellering under kyndig vejledning af professionelle kunstnere.

I 2003-2007 dækkede museet fire søndage i november op til stemningsfuld jazzbrunch i forhallen. Museet inviterede nogle af landets dygtigste jazz-pianister til at spille et repertoire af deres yndlingsmusik – heriblandt egne værker – som museets gæster kunne nyde til en brunchanretning i selskab med Thorvaldsens skulpturer.

Den 3. februar 2004 blev Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 2003 præsenteret for pressen og for publikum ved et arrangement, hvor forfatterne Naja Marie Aidt og Lars Frost læste deres til lejligheden skrevne stykke Jason. Tekstværk for to forfattere og kor ledsaget af sang og lyde fra vokalensemblet Ars Nova. Statens Kunstfond havde givet manuskriptstøtte til det nyskrevne værk, hvis tekst er optrykt i bogen.

Den 23. november 2005 blev John Hendersons bog The Triumph of Art at Thorvaldsens Museum. »Løve« in Copenhagen, Marie Louise Berners bog Bertel Thorvaldsen. A Daguerreotype Portrait from 1840 – begge udgivet på Museum Tusculanums Forlag – og Ingolf Olsens CD The Musical Sculptor. Ingolf Olsen plays the Guitar Music of Bertel Thorvaldsen – udgivet af Universal Music – præsenteret for pressen og publikum ved et arrangement i museets forhal. I forbindelse med præsentationen spillede Ingolf Olsen og Christina Åstrand enkelte numre fra cd’en.

Den 4. september 2006 blev Maria Hellebergs nye roman Alberto om Bertel Thorvaldsen liv præsenteret for pressen og publikum ved et arrangement i museets forhal. I forbindelse med præsentationen blev Maria Helleberg interviewet af Bo Tao Michaëlis.

I anledning af Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom’s 50-års jubilæum, afholdt Folkeuniversitetet i samarbejde med Thorvaldsens Museum over fem søndage i perioden 29. oktober til 26. november 2006 en forelæsningsrække »Rom på Kongens Nytorv« på museet. Kunstnerne Benny Droscher, Torben Ebbesen, Ellen Hyllemose, Eva Koch og Bjørn Poulsen opholdt sig 1 løbet af foråret 2006 hver en måned på Det Danske Institut for at gå 1 dialog med konkrete værker i Rom skulptur, arkitektur eller maleri. Værkerne blev i efteråret udstillet på Kongens Nytorv, og i den forbindelse holdt kunstnerne forelæsninger på Thorvaldsens Museum om inspiration, proces og værk.

Fællesbillet til Slotsholmens museer
Thorvaldsens Museum, Dansk Jødisk Museum, Det Kongelige Bibliotek, Slots- og Ejendomsstyrelsen (Ruinerne af Absalons Borg og Københavns Slot), Teatermuseet i Hofteateret og Tøjhusmuseet har siden 2005 samarbejdet om markedsføringen af den mangfoldighed af kulturelle oplevelser og Danmarkshistorie, som Slotsholmen byder på. Et billetsamarbejde i januar og juli hhv. januar og februar 2006 og 2007 i mellem ovennævnte parter gav publikum mulighed for at besøge alle seks seværdigheder for blot 50 kr. Fællesbilletten var gyldig en hel måned og gav adgang til hvert museum én gang i løbet af måneden.

Copenhagen Jazz Festival
Slotsholmen summede af jazz lørdag den 15. juli 2006 og lørdag den 7. juli 2007, hvor Copenhagen Jazz Festival og Slotsholmens museer gik sammen om at præsentere live jazz i området. Ved seks koncertevents spillede musikken sammen med og blev udfordret af områdets historiske og unikke rum. I 2006 foregik koncerten på Thorvaldsens Museum i museets gård, hvor den amerikanske jazzlegende Charles Davis sammen med Chris Cheek, Ben Street, Ben Besiakov og Kresten Osgood hyldede afdøde Bent Jædig. Desværre blev den planlagte koncert med Klüvers Big Band i museets gård i 2007 aflyst pga. regnvejr.

Publikationer

J.C. Dahl i Danmark

116 s. 111. i farve og s/h. Udgivet 1 2003 1 forbindelse med udstillingen af samme navn. Tekster af William Gelius, Knut Ormhaug og Petra Kuhlmann-Hodick. Redigeret af William Gelius og Stig Miss. Udgivet med støtte fra Bikubenfonden.

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 2003

204 s.Ill. i farve og s/h. Udgivet i 2004. Der blev udgivet endnu et bind 1 museets tidsskriftsrække Meddelelser fra Thorvaldsens Museum. Tidsskriftet er udkommet med større eller mindre intervaller siden 1918. Meddelelser 2003 rummer en lang række artikler skrevet på baggrund af et videnskabeligt seminar i 2003 om Thorvaldsens gennembrudsværk Jason med det gyldne Skind fra 1803. Desuden rummer bogen andre Thorvaldsen relaterede artikler. 208 sider. Artikler af: Stig Miss, Chr. Gorm Tortzen, Clara Elisabet Bryld, Flemming Johansen, Margrethe Floryan, Mikkel Bogh, Torben Melander, Charlotte Christensen, Henrik Holm, Else Marie Bukdahl, Nikolaj Brandt, Fani-Maria Tsikagou, Naja Marie Aidt, Lars Frost og Anders Monrad Møller. Red. af Torben Melander og Stig Miss. Nyoptagelser af skulpturen ved fotografen Ole Haupt. Udgivet med støtte fra Augustinus Fonden, C. L. Davids Legat for Slægt og Venner, Direktør Werner Richter og Hustrus Legat, Kong Christian Den Tiendes Fond, Københavns Kulturfond og Ny Carlsbergfondet.

Thorvaldsen’s Ancient Sculptures

147 s. Ill. 1 farve og s/h. Udgivet i 2004. A Catalogue of the Ancient sculptures in Stone in the Collection of Bertel Thorvaldsens Museum. Af mag.art. Jane Fejfer og Torben Melander. Fotografier ved Jo Seising. 148 sider. Bogen gennemgår med forskningsmæssige kommentarer hele samlingen af antikke marmorskulpturer samt skulpturer i andre stenarter i Thorvaldsens Museums samlinger. Udgivet med støtte fra Carlsbergfondet.

Hvid Marmor

78 s. Ill. i farve. Udgivet i 2004. Katalog til udstillingen af samme navn med tekster af de udstillende kunstnere samt William Gelius, Morten Søndergaard og Stig Miss. 80 sider. Redaktion: Stig Miss. Udgivet med støtte fra G. E. C. Gads Fond og Københavns Billedkunstudvalg.

Alt dandser, tro mit Ord!

216 s. Ill. i farve og s/h. Udgivet i 2005. Katalog til udstillingen af samme navn, med tekster af Ole Nørlyng, Torben Melander, Gertrud Hvidberg-Hansen, William Gelius, Charlotte Christensen, Stig Miss og Kristine Bøggild Johannsen. Udgivet med støtte fra Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Den Faberske Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emmajorcks Fond, Kulturarvsstyrelsen, Oticon Fonden, Overretssagfører L. Zeutens Mindelegat.

At skrive er en kærligbedshandling.
En udstilling om H.C. Andersens erobring af skriften. København – Paris – Alexandria.

96 s. Ill. i farve og s/h. Udgivet i 2005. Katalog til udstillingen af samme navn, med tekster af Anne-Sofie Becker, Stig Miss, Niels Birger Wamberg og Jørn Lund. Bogen blev også udgivet på engelsk og arabisk. Udgivet med støtte fra Det danske Undervisningsministerium, H.C. Andersen 2005 Fonden og Bikubenfonden.

ud! ude. hjem! en stedsspecifik fotoinstallation af søren lose

40 s. Ill. i farve. Udgivet i 2006. Katalog til udstillingen af samme navn, med tekster af William Gelius og Britta Timm Knudsen. Udgivet med støtte fra Kunstrådets Billedkunstudvalg.

2+1 Antikke smykker, lamper og masker i Thorvaldsens Museum

111 s. Ill. i farve. Udgivet i 2006. Katalog til udstillingen af samme navn, med tekst af Torben Melander. Udgivet med støtte fra Ny Carlsbergfondet.

Thorvaldsens græske vaser

103 s. 111. i farve og s/h. Genudgivet i 2006. Genudgivelse af bogen fra 1984, med tekst al Torben Melander. Udgivet med støtte fra Augustinus Fonden og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat.

Bertel Thorvaldsens portrætbuste af greve Cristino Rasponi

38 s. Ill. i farve og s/h. Udgivet i 2006. Katalog til udstillingen af samme navn, med tekster af Franco Faranda og Nadia Ceroni. Dansk og italiensk tekst. Udgivelse sponseret af Pellicom Scandinavia A/S (Pelliconi Group).

Billedhuggeren. Bertel Thorvaldsens liv og værk

269 s. Ill. i s/h. Genudgivet i 2007. Thorvaldsens Museum har i samarbejde med Forlaget Gyldendal, genudgivet tidligere museumsinspektør Bjarne Jørnæs’ populære og efterspurgte bog fra 1993 om Bertel Thorvaldsens liv og værk. Genudgivet med støtte fra Landsretssagfører Davids Legat for slægt og Venner, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond samt fra Thorvaldsens Museum.

Tilbygningen

I 2006 var Skoletjenestens arbejde præget af udviklingen af det netbaserede formidlingsprojekt Tilbygningen – en virtuel udvidelse af Thorvaldsens Museum. Tilbygningen har som primær målgruppe de 14-18-årige og består af tre forskellige formidlingsspor: Arkivet, Korridorerne og Projektrummet. Arkivet er det faktuelle formidlingsspor, hvor man kan finde formidlingstekster om alt fra enkelte værker, kunstnere, stilperioder og temaer. Korridorerne er et fiktivt spor, der består af en række korte fiktionsfilm, som udspiller sig på museet med professionelle skuespillere (Thure Lindhardt, Martin Buch, Laura Drasbæk, Karen-Lise Mynster og Tonny Landy). Filmene afspejler, på hver deres måde, nogle af de mange indgangsvinkler, der er til den kunst man kan opleve på museet. Og endelig Projektrummet, der kan betragtes som et kreativt formidlingsspor, hvor unge fortolker og formidler Thorvaldsens kunst og samlinger til andre unge. Projektrummet indeholder elevarbejder skabt 1 forbindelse med undervisningsforløb i Skoletjenestens Digitale værksted. Projektet blev gennemført 1 tæt samarbejde med IT- og designgruppen Oncotype og var støttet af Kulturnet Danmark-puljen.
I foråret 2007 vandt Tilbygningen to fornemme priser. Først guld for bedste danske multimedie produktion ved MCA Awards og siden Prix Möbius Nordica 2007 for bedste interaktive historiefortælling i Norden. Fra 4. maj til 29. juli 2007 blev Thorvaldsens Museum og Oncotype inviteret til at udstille Tilbygningen på Biennalen for Kunsthåndværk og Design på Trapholt og Koldinghus. Og fra den 31. august til den 27. januar 2008 blev Tilbygningen udstillet på Kunstindustrimuseet i forbindelse med udstillingen »Oncotype – design til en åben digital kommunikationsform«.
Der blev i 2007 opsat to pc’ere, som publikum kan benytte under deres ophold på museet til at studere Thorvaldsens Museums virtuelle formidlingsaktiviteter.

Nyt logo

I 2007 blev museets nye logo taget 1 brug. Logoet er designet af firmaet Signs & Wonders, og består af en tekstdel og en billeddel. Tekstdelen, museets navn, står i sort trajan (= antik skrifttype) med ejefalds-s’et fremhævet hvidt 1 en grå kvadratisk boks. S’et fungerer som »hængsel« mellem THORVALDSEN og MUSEUM, hvorved museets navn – alt efter opgavens art – kan stå enten knækket eller i lige linie. Samtidig overflødiggør s-boksen det traditionelle mellemrum.

THORVALDSENS MUSEUM
Billeddelen er et forenklet facadesymbol i gråt som tekstdelens s-boks, men ellers er forholdet mellem logoets tekstdel og billeddel variabelt – igen alt efter opgavens art. Fogoet skal jo figurere uendeligt mange steder: på brevpapir, hjemmeside, visitkort, annoncer, konvolutter, plakater osv. Målsætningen har været at skabe et logo med mdbygget fleksibilitet – et logo, der 1 lighed med institutionen i det hele taget holder kontakten til antikken i hævd samtidig med, at det fremstår up- to-date.

Thorvaldsens Museums Brevcenter

Brevcenteret (i dag Arkivet) varetager den videnskabelige kommentering og bearbejdning samt internetbaserede udgivelse af de over 4000 originalbreve i Bertel Thorvaldsens Brevarkiv (i dag Arkivet, Thorvaldsens Museum). I maj 2006 modtog museet en stor bevilling fra Velux Fonden, der skabte grundlag for, at brevcenteret kan finansieres de næste 5 år frem til marts 2011. Arbejdet fordelte sig indtil 2007 på fire hovedområder: 1) ansættelse af personale; 2) indretning af kontorpladser; 3) færdigudvikling af den elektroniske brevdatabase og 4) det egentlige arbejde med brevmaterialet. Brevcenterets drift støttes endvidere af en særlig bevilling fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune samt af Thorvaldsens Museums rammebevilling.
I 2006 blev databasen til publiceringen af brevene færdiggjort 1 samarbejde med firmaet Oncotype, der stod for den tekniske konstruktion af basen.
I løbet af 2008 vil sitet http://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk åbne for publikum til brug for interesserede over hele verden. Udvikling af databasen er støttet af Kulturarvsstyrelsen.

Rensning, konsolidering og renovering af museets facader mod vest og nord

Vejr, vind og forurening har gennem årene påvirket og tilsmudset Thorvaldsens Museums facader. Men med en særbevilling fra Københavns Kommune blev det fra april til juli 2006 muligt at renovere, rense og konsolidere museets vestfacade mod Bertel Thorvaldsens Plads. Samtidig blev museets fem hovedporte mod pladsen, der tidligere var mat blågrønne, opmalet i den oprindelige brune farve. Renoveringen blev foretaget af chefkonservator Bo Kierkegaard, hvis firma også stod for renoveringen af museets østfacade (mod Christiansborg Slotskirke) i 2001. Museets tilsynsførende arkitekt, Charlotte Felding, varetog projektering og byggestyring. Museet var åbent i hele renoveringsperioden og modtog i efteråret 2006 en initiativpris for arbejdet af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse. Fra maj til oktober 2007 var turen så kommet til facaden mod Gammel Strand. Og i renoveringsperioden kom en af byens mest karakteristiske facader til at tage sig afgørende anderledes ud. Med et mægtigt stilladsbanner benyttede museet renoveringen til at gøre opmærksom på, hvad man kan se inden døre! Arbejdet i 2007 var støttet af Realdania, og renoveringen blev atter forestået af arkitekt Charlotte Felding og konserveringsfirmaet Bo Kierkegaard ApS.

Sidst opdateret 11.05.2017