Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

Beretning 1997-1998

Nedenstående oplysninger omfatter hovedtræk af museets virksomhed i perioden 1997-1998. Hvert år udsender Thorvaldsens Museum endvidere en årsberetning. For mere detaljerede oplysninger om museets virksomhed henvises til denne.

BESTYRELSEN

Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum består af borgmesteren for Magistratens 1. afdeling (fra 1. januar 1998: Kultur- og Fritidsforvaltningen) samt seks andre medlemmer, der vælges på følgende måde: Akademiet for de skønne Kunster vælger ved sit Akademiråd tre medlemmer, hvoraf to skal være medlemmer af Akademiet. Københavns Borgerrepræsentation vælger to medlemmer blandt forsamlingens medlemmer. Højesteret vælger blandt de retskyndige dommere ved en af de kollegiale domstole i København et medlem.
 

Under bestyrelsens myndighedsområde henlægges alle sager vedrørende museet, dets bygning og samlinger, dets kapitaler, indtægter og drift. Bestyrelsens kompetence som kommunal myndighed er fastlagt i henhold til §ia i vedtægt af 23. april 1970 med senere ændringer for Københavns Kommunes tjenestemænd.

Medlemmer af bestyrelsen 1.1.1997 til 1.7.1998: Cand.jur. Martin Günter, MB (fra 1.1.1998); borgmester Hans Thustrup-Hansen (formand, fra 1.1.1998); kontorchef Grethe Henius, MB (indtil 1.1.1998); billedkunstneren Sys Hindsbo; fuldmægtig Lars Jensen, MB (fra 1.1.1998); borgmester Jens Johansen (formand, indtil 1.1.1998); arkitekt Søren Koch (viceformand); højesteretspræsident Niels Pontoppidan; direktør Hans Thomsen, MB (indtil 1.1.1998); billedhuggeren Erik Varming.
 

Museumsdirektør Stig Miss er sekretær for bestyrelsen. Museumsbetjent Jørgen Madsen er valgt som personalets observatør i bestyrelsen.

PERSONALE

MUSEUMSDIREKTØR: Stig Miss

VAGTMESTER: Ole Taudahl Nielsen

UNDERVAGTMESTER: Lene Rolfsen

MUSEUMSASSISTENT: Johannes Bjerrum

INSPEKTØRER: Margrethe Floryan (orlov i hele perioden), Eva Henschen (til 11.7.1998), Torben Melander, Gertrud With (vikar for Margrethe Floryan i hele perioden)

FULDMÆGTIG: Anita Gran Jensen (til 1.8.1998)

KONTORFUNKTIONÆRER: Hanne Nordahl (fra 1.1.1997), Anni Olsen

SKULPTURKONSERVATOR: Søren Rasmussen

PAPIRKONSERVATOR: Kirsten Hauch

STUDENTERMEDHJÆLPERE: Penelope Tomas-Escalada, Britta Tøndborg (orlov 1.10.1997-31.8.1998), Astrid Louise Walther, Jette Aarsø (vikar fra 1.10.1997)

RENGØRINGSPERSONALE: Lena Bruun, Jette Christensen, Solveig Wulff

BIBLIOTEKAR: Ada Bundgaard (6 t.)

MUSEUMSBETJENTE (FULDSTIDSANSATTE): Benny Christensen, Margith Larsen, Merete Larsen, Jørgen Madsen, Jørn Nissen (til 30.4.1997), Bente Olesen, Ask Petersen (fra 1.7.1997 til 1.8.1998), Erik Schiøtt.

MUSEUMSBETJENTE (DELTIDSANSATTE OG AFLØSERE FOR MUSEUMSBETJENTE): Torben Andersen, Anders Bruun, Henrik Dichmann, Ea Lundberg, Ellen Locher, Jørn Nissen, Kai Olsen, Nanna Schiöler, Kirstine Waaben, Marie Ørstedholm, Per Østergaard

JUBILÆER: Museumsbetjent Jørgen Madsen (25 år, 6.4.1998), rengøringsassistent Lena Bruun (25 år, 14.8.1998), rengøringsassistent Jette Christensen (25 år, 5-5-1998)

UDSTILLINGER

I perioden den 7. marts til den 31. august 1997 vistes en udstilling med titlen TIL ROM! Tegninger af danske kunstnere 1797-1997. Udstillingen blev arrangeret i anledning af 200 året for Thorvaldsens første ankomst til Rom den 8. marts 1797, en dato han livet ud fejrede som sin romerske fødselsdag. Udstillingen viste 130 tegninger udført af over 60 danske kunstnere udført i perioden 1797 til 1997. Udstillingen vistes i udstillingslokalerne i kælderen mod Kanalen.

Fra den 3. maj 1997 og til efteråret 1998 vistes under titlen Hverdagsbilleder fra oldtiden i antiksamlingen på 1. sal en temaudstilling med et udvalg af antikke genstande fra Ægypten, Grækenland, Etrurien og Rom til belysning af dagliglivet i oldtiden.

Fra oktober 1997 og indtil udgangen af februar 1998 vistes i udstillingslokalerne i kælderen mod Kanalen en udstilling med tegninger, skulpturer og grafiske arbejder fra museets samlinger, der rum for rum fokuserede på udvalgte arbejder af Thorvaldsen. Udstillingens idé var at vise, hvorledes Thorvaldsens arbejdsproces formede sig fra de første skitser, billedmæssige forlæg og inspirationer over plastiske skitser til den færdige skulptur.

I anledning af Fastelavn vistes fra den 17. februar til den 22. marts 1998 en lille udstilling i publikums kaffestue med titlen Karneval i Rom. Udstillingen viste malerier og tegninger, der havde det romerske karneval som fælles motiv. Talrige kunstnere har skildret det overdådige og sprudlende sceneri, som kendetegnede det romerske karneval på Thorvaldsens tid, og i hans samlinger befinder sig mange glimrende eksempler herpå.

I udstillingslokalerne mod Kanalen i kælderen vistes fra den 5. marts til den 2. august 1998 en udstilling med over 100 udsøgte tegninger og akvareller udført i Grækenland af den tyske arkitekt, arkæolog og arkitektur-historiker Carl Haller von Hallerstein (1774-1817). Von Hallerstein rejste i Grækenland fra 1810-1817. Han tog dertil sammen med blandt andre den danske arkæolog R O. Brøndsted, der også var nær bekendt med Thorvaldsen, og han var med til at finde og udgrave de arkaiske gavl-figurer fra Aphaia Templet på Ægina. Figurerne blev senere solgt til kronprins Ludwig I af Bayeren, men inden de blev opstillet på Glyptotheket i München, blev de restaureret af Thorvaldsen i Rom. Udstillingen var tilrettelagt i samarbejde med Skovgaard Museet i Viborg.

ARRANGEMENTER

I marts og april 1997 blev der på fem søndage arrangeret oplæsninger: Lyrik fra Guldalderen til i dag. Fem forfattere læste op af egne værker og af værker fra Thorvaldsens tid. Således læste Jørgen Gustava Brandt op af Johannes Ewalds, Lars Bukdahl af Jens Baggesens, Pia Juul af Adam Oehlenschlägers, Merete Torp af Ludvig Bødtchers og Asger Scnack af B. S. Ingemanns værker.

Som led i en række Fredag-Aften arrangementer på kulturinstitutioner i København indbød Thorvaldsens Museum fredag den 18. april 1997 til en aften, der bød på rundvisning i udstillingen Til Rom!, lysbilledshow samt Emilie Eskær, der spillede celloværker af bl.a. Johann Sebastian Bach.

Fredag aften den 15. august 1997 indbød museet til en aften med temaet Ludwig van Beethoven i ord og toner. En gruppe bestående af solister og medlemmer af Det Kongelige Kapel opførte tre værker af Beethoven. Værkerne blev introduceret af docent Jens Østergaard. De medvirkende musikere var: Lee Morgan, klarinet. Rikke Keiding, violin. Anna Munk-Nielsen, violin. Anne Lindeskov, viola. Klaus Ib Munk-Nielsen, cello, Asbjørn Keiding, klaver. Programmet blev gentaget ved en koncert den 11. marts 1998.

Onsdag den 17. september 1997 spillede Eskær-Trioen bestående af Julie Eskær, violin, Emilie Eskær, cello og Charlotte Thaning, piano, værker af Tjajkovskij og Ole Schmidt.

Onsdag den 24. september 1997 sang Anna Katharina Börjeson, sopran, ledsaget af Charlotte Thaning, piano, værker af Ture Rangström og Robert Schumann.

Lørdag den 22. november 1997 afholdtes i museets Forhal en koncert med Cæciliekoret i anledning af korets 25 års jubilæum. Der opførtes værker af Henry Purcell, Benjamin Britten, Johannes Brahms og Maurice Ravel.

Fredag den 10. oktober 1997 deltog Thorvaldsens Museum også i Kulturnatten. Museet havde bedt fotografelever fra Filmskolen under vejledning af filmfotografen Peter Klitgaard om at sætte nyt lys på Thorvaldsens skulpturer. Museet blev på denne aften som ved de tidligere kulturnætter besøgt af 5-6000 gæster.

Onsdag den 25. marts 1998 opførte Den Danske Schubert Trio værker af Franz Schubert. Trioen består af: Anders Fog-Nielsen, violin. Dmitri Golovanov, bratsch. Mats Larsson, cello.

Onsdag den 19. august 1998 havde den musik-dramatiske forestilling blæs på Odysseus urpremiere. Forestillingen opførtes på pladsen foran Thorvaldsens Museum hver aften fra onsdag-søndag frem til den 30. august. Forestillingen, der er det største arrangement i museets historie, blev planlagt og gennemført i anledning af Thorvaldsens Museums 150-års fødselsdag den 18. september 1998. Forestillingen udspillede sig med museets fantastiske facade som baggrund og havde i hovedrollerne Ulla Plenningsen og Ole Ernst. Stykkets birolle blev udført af Per Linderoth. Forestillingen havde nykomponeret musik af Pelle Gudmundsen-Holmgreen og Nikolaj Nørlund. Nikolaj Nørlund optrådte desuden som sanger på scenen. Teksterne af Sven Holm og Naja Marie Aidt var ligeledes forfattet til stykket. Endvidere deltog vokalgruppen Ars Nova og Royal Danish Brass samt percussionisterne Jacob Weber og Tom Højlund. Dirigent var Frans Rasmussen. Forestillingen blev instrueret af Brigitte Kolerus og havde scenografi af Lars Juhl. Forestillingen blev muliggjort ved en ekstraordinær bevilling fra Københavns Kommune samt tilskud fra Statens Kunstfond, Statens Musikråd, Statens Teaterråd samt fra en række fonde: Beckett-Fonden, BG Fonden, Carlsen-Langes Legatstiftelse, Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Knud Højgaards Fond, Knud Wiedemann og Hustru Rigmor Wiedemann f. Vogt’s Familiefond, Kong Christian den Tiendes Fond, Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond, National Industri’s fond, Danmark-Fonden, Simon Spies Fonden, Unibank-Fonden, Wilhelm Hansen Fonden. Knap 800 mennesker kunne hver aften i spilleperioden overvære forestillingen siddende på specielt opbyggede publikumstribuner.

PUBLIKATIONER

THORVALDSENS MUSEUM. BULLETIN 1997
(meddelelser fra thorvaldsens museum 1997).

15 artikler af danske og udenlandske forskere om dansk kunst og kultur i perioden fra slutningen af 1700 tallet til midten af 1800-tallet. Artiklernes indhold havde tidligere været præsenteret som foredrag i forbindelse med de to festivaller afholdt af Golden Days in Copenhagen henholdsvis i september 1994 og i april 1996. Af hensyn til den store internationale interesse for dansk kunst og kultur i 1800-tallets første halvdel netop i disse år, og fordi flere af foredragene oprindelig blev holdt på engelsk og tysk, blev de danske artikler udgivet på engelsk og de tyske og engelske artikler udgivet på originalsproget. 200 s. Rigt illustreret i farver og sort/hvid. Redaktion: Stig Miss. Bogen blev udgivet med støtte fra festivalen Golden Days in Copenhagen samt Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet.

TIL ROM! TEGNINGER AF DANSKE KUNSTNERE 1797-1997

Redaktion og tekster af Eva Henschen, Torben Melander, Stig Miss og Gertrud With. Layout: Mette & Eric Mourier. I 24 kapitler beskrives 129 tegninger udført af danske kunstnere i perioden 1797-1997 og alle med motiv fra Rom. 152 s. Rigt illustreret i farve og sort/hvid.

DAS THORVALDSEN MUSEUM

Museets tysk-sprogede stamkatalog er blevet genoptrykt i udvidet form. Stamkataloget indeholder en fuldstændig fortegnelse over Thorvaldsens skulpturer i museet samt værker i malerisamlingen, endvidere korte introduktioner til emnerne: Bygningen og indretningen af Thorvaldsens Museum, Thorvaldsens livsforløb og Thorvaldsen og antikken. 232 s. Illustreret i sort/ hvid. Redaktion: Gertrud With (på baggrund af tidligere udgaver). Udgivet med støtte fra Augustinus Fonden og Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond.

Sidst opdateret 11.05.2017