Spring navigation over

The Thorvaldsens Museum Archives

Recent Acquisitions 1970-72

Maria med barnet

Thorvaldsen: Madonna. C869r og C869v.
Blyant. 155×130 mm. På bagsiden lignende motiv. Antagelig er bladets to sider udført i løbet af Thorvaldsens første år i Rom efter malerier eller fresker af malere fra renæssancen. Gave 1970 i anledning af Thorvaldsens 200-årsdag fra tegnelærer Johannes Jensen.

Maria med barnet


Thorvaldsen: Erklæring om to billedhuggerværker udført af »Ceccarini«.
Brev på italiensk med Thorvaldsens underskrift. Det meste af sin korrespondance – især på fremmede sprog – lod Thorvaldsen skrive af andre. Denne erklæring angående to marmorkopier efter antikke værker af den unge elev ved Ospizio di San Michele, ved navn Ceccarini, er dateret 24. august 1842, det vil sige under Thorvaldsens ophold i Rom 1841-42. Den nævnte må være maleren Alessandro Ceccarini (1825-1905), der netop var elev ved Ospizio di San Michele og senere blev professor dér; som ung må han altså have forsøgt sig som billedhugger. Gave i anledning af Thorvaldsens 200-årsdag fra Nordlundes Bogtrykkeri, København, og Permild & Rosengreen.


Wilhelm Matthiä: Portræt af Thorvaldsen.
Rundt marmorrelief. Diameter 25 cm, G353. Signeret på halsens afskårne flade med monogram, WM sammenflettet. Gave 1970 i anledning af Thorvaldsens 200-årsdag fra filminstruktør Jens Henriksen.


Modellerpind af elfenben.
20 cm. lang. Pinden skal have tilhørt Thorvaldsen, der gav den til H.W. Bissen, fra hvem den gik videre til Anne Marie Carl Nielsen. Gave 1970 i anledning af Thorvaldsens 200-årsdag fra billedhuggeren Henrik Starcke, der havde modellerpinden fra sidstnævnte.


Adam Oehlenschläger læser højt i den Stampeske kreds

Wilhelm Marstrand: Oehlenschläger læser højt i den
Stampeske kreds. Pen. 160×230 mm. Gave fra
Ny Carlsbergfondet. Thorvaldsens Museum, D1857.


Wilhelm Marstrand: Oehlenschläger læser højt i den Stampeske kreds.
Pen. 160×230 mm, D1857. På bagsiden: genrescene og motiv fra Venedig. Hos baron Henrik og baronesse Christine Stampe samledes i 1830’erne og 40’erne forfattere og kunstnere, både på herregården Nysø og i vinterlejligheden i København. Der har været uenighed om, hvortil denne tegnings motiv burde henlægges, og den er også blevet dateret forskelligt: 1839 og 1843, mens Karl Madsen regner den for udført i 1846 i Rom samtidig med Marstrands udkast til nogle ikke anvendte illustrationer til J.M. Thieles Thorvaldsenbiografi. Til venstre ses to siddende kvinder, baronesse Stampe og fru Julie Wolff. Den stående mand bag damerne kan måske være baron Henrik Stampe. Oehlenschläger ses siddende med glorie om hovedet ved det lille bord, læsende op al et af sine værker. Dernæst en uidentificeret herre. H.C. Andersen ses stående, tagende sig en pris, og neden for ham sidder N.F.S. Grundtvig foroverbøjet. Bag denne ses Fr. Paludan-Müller, mens manden med kalotten har været bestemt som J.F. Schouw eller N. F. Høyen. Herren med brillerne kaldes for det meste H.P. Holst, selv om også Peder Hjort har været foreslået. Yderst til højre sidder Thorvaldsen med halvt tillukkede øjne, men det har også været hævdet, at han blunder! Gave november 1971 fra Ny Carlsbergfondet.


Thorvaldsen: To studier efter statuer, på bagsiden kopi efter figurer i fresko af Pinturicchio.
Blyant. 119/105×114 mm, C871r. Tegningen opklæbet på karton med påskriften »tegnet af Conferentsraad Thorvaldsen C. Wilckens Custode«.
Den ene af statuerne på bladets forside er tegnet efter en antik Herkules-statue, nu i Louvre, men på Thorvaldsens tid antagelig i Rom. Bagsidens to samtalende figurer er taget fra en af Pinturicchios fresker i Sankt Bernhardskapellet i Santa Maria in Aracoeli i Rom. (Motiverne identificeret af Dyveke Helsted). Tegningen erhvervet på auktion i december 1971.


Herkulesstauer

Bertel Thorvaldsen: To studier efter statuer. Blyant.
119/105×114 mm. Thorvaldsens Museum, C871r.


William E. West: Portræt af Thorvaldsen.
Olie på lærred. 68,5×55,5 cm, B449.
Den amerikanske maler, William E. West (1788-1857), var i Italien i begyndelsen af 1820’erne og må her have malet dette portræt af Thorvaldsen, som gennem flere generationer har tilhørt samme familie, indtil det af to søskende skænkedes til museet. Gave januar 1972 fra Mrs. Maria M. Clifton og Dr. Charles T. Martoccia, Florida, U.S.A.


Thorvaldsen: To tegninger, et udkast til gravmonument og Bacchus og Amor.
Pen og bly. Henholdsvis 180×140 mm og 145×175 mm. Begge opklæbet på tyndt karton med påskriften »THORWALDSEN« og numrene 6 og 21, tegningerne omrammet af linier i guld; de må stamme fra samme samling.
Tegningen til gravmonumentet må være udført i forbindelse med Thorvaldsens relief af dødens genius til Isabella Riccis grav i San Giovenale i Rieti. Hun var gift med digteren A.M. Ricci og døde i 1828. Bacchus og Amor tegningen er en version af et af Thorvaldsens ofte gentaget motiv, Amor skænkende for Bacchus. Erhvervet december 1972 på auktion i München.


Eduard von Heuss: Portræt af Thorvaldsen.
Sort kridt og bly. 455×355 mm, D1858. Betegnet: »Hanc Alberti Thorwaldsen effigiem pinxit Romæ anno MDCCCXXXIV civibusque Moguntinis donavit Dr Eduardus Heuss.«
Påskriften lyder i oversættelse: »Dette portræt af Alberto Thorvaldsen malede Dr. Eduard Heuss i Rom 1834 og skænkede det til Mainz s borgere«. Maleren Eduard Heuss, der havde afsluttet medicinstudiet og derfor kaldtes Dr., levede i Rom 1831-35 og var agent for kommissionen til oprettelsen af et monument for Gutenberg i Mainz. Herved kom han i forbindelse med Thorvaldsen, der 1833-34 efter egne skitser lod H.W. Bissen modellere statuen af Gutenberg og to relieffer til soklen. På Heuss’ tegnede portræt betragter Thorvaldsen netop skitsen til Gutenberg-statuen. I 1834 udførte Heuss også et portrætmaleri af Thorvaldsen, nu i museet i Mainz. Erhvervet på auktion i december 1972.

Last updated 11.05.2017