Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til S

Henrik Stampe

Stampe arvede 1827 baroniet Stampenborg på herregården Nysø på Sydsjælland. Han blev gift 1820 med Christine Dalgas.
På Nysø tilbragte Thorvaldsen fra 4.6.1839 – på initiativ af Stampes hustru – størstedelen af sine sidste år i Danmark efter hjemkomsten i 1838.

Stampe havde en aparte personlighed, hvilket gav sig udslag i en til tider underlig adfærd. Han var desuden nøgenbader, passioneret vandringsmand og næsten vegetarianer, og er af denne grund blevet kaldt rousseauist. Han var også begejstret for musik og poesi og komponerede og skrev selv.

Den danske forfatter N.C.L. Abrahams beskrev Stampe i sine erindringer, jf. Abrahams, op. cit. De mødte hinanden i Paris i 1819:

Den allersnurrigste Patron [i.e. karl / fyr] var dog Henrik Stampe. Han kom til Paris i October Maaned, havde gjort en Fodreise i Schweiz og havde sendt sin Kuffert med sine fine Klæder iforveien. Paa Grund heraf arriverede han i den forunderligste Sommerdragt, Nankins Buxer [i.e. gule bomuldsbukser] og en grøn Bombasins [i.e. silkestof] Trøie, der var afbleget til at blive guulagtig undtagen paa Ryggen, hvor den conserverede sin Farve. Han var og er fuld af Underligheder, hvortil kom, at han ikke kunde tale Fransk og derfor sagde de latterligste Ting med den største Freidighed. Saa gammel, som han nu er, seer han ungdommelig ud, og dengang saae han ud som en reen Dreng. …
For resten maa jeg indrømme Stampe, at jeg havde Glæde af ham, naar vi sammen hørte god Musik og Sang, thi for denne Kunst havde han en aaben Sands og en god Smag.

Med baronesse Stampe havde han børnene Henrik, Holger, Elise, Christian og Jeanina, foruden de to sønner Jean August Carl Louis Fritz og Christian Emil (1828-1830), der begge døde som små under familiens ophold i Livorno.

Familien Stampe havde også et københavnsk residens i Kronprinsessegade 36 (med de nuværende gadenumre), jf. folketællingen op. cit.

Han er afbildet i Thorvaldsens relief Henrik Stampe og to sønner, Nysø39, som billedhuggeren udførte på Nysø. Her ses Stampe nøgen efter sin svømmetur i Præstø fjord.


Værker på Thorvaldsens Museum

Se Stampe repræsenteret i Samlingerne.

Referencer

  • N.C.L. Abrahams: Meddelelser af mit Liv, København 1876, p. 111-112.
  • Dansk Demografisk Database, folketællingen over København 1845.
  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 268, 272.

Sidst opdateret 16.12.2018

Henrik Stampe (detalje) #

Henrik Stampe

Hendrik Stampe 1794-1876 Dansk Baron af Stampenborg
Til Thorvaldsen5 dok.

Til og fra andre4 dok.
Omtalt i33 dok.