Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til N

Barth. Georg Niebuhr

Barth. Georg Niebuhr kom til Rom som tysk gesandt i 1816, hvor han forblev indtil 1823. Her må han have mødt Thorvaldsen, idet Thorvaldsen ved flere lejligheder bliver bedt om at hilse ham.

Allerede inden må Thorvaldsen dog, i det mindste af omtale, have været ham bekendt. Således var han ven med Adam Gottlob Detlef Moltke, der lærte Thorvaldsen at kende i Rom i 1804; og i et brev 2.1.1806 til Moltke roser han Moltkes digt “An Thorwaldsen”, jf. Friedrich Perthes, op.cit., p. 50.

Niebuhr udgav desuden værket Römische Geschichte i to bind, Berlin 1811-12, hvoraf der findes et eksemplar på Thorvaldsens Museum, M522. Yderligere blev et tredje bind til værket udgivet posthumt i 1832.

Barth. Georg Niebuhr var søn af den kendte opdagelsesrejsende Carsten Niebuhr (1733-1815).

Referencer

  • Friedrich Perthes: Lebensnachrichten über Barthold Georg Niebuhr aus Briefen desselben und aus Erinnerungen einiger seiner nächsten Freunde, bd. 2, Hamborg 1838-39, p. 50.

Sidst opdateret 07.02.2017

Barth. Georg Niebuhr #

Barth. Georg Niebuhr

Barthold Georg Niebuhr 1776-1831 Dansk, tysk Historiker og diplomat
Til Thorvaldsen1 dok.

Omtalt i8 dok.