Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til M

Werner Jasper Andreas Moltke

Moltke var i perioden 1815-34 overpræsident i bystyret i København, og havde i den forbindelse berøring med Thorvaldsen under billedhuggerens Danmarksophold 1819-20.

I Arkivet findes bevaret et brev fra Moltke til Thorvaldsen, hvor han beklager ikke at kunne deltage i afskedsfesten for Thorvaldsen på Den kgl. Skydebane i København 28.6.1820.
Brevets indhold og den kendsgerning, at det er det eneste bevarede mellem de to personer, vidner om, at forholdet ikke var tæt, men at Moltke og Thorvaldsen dog kendte hinanden.

Moltke havde en lang embedskarriere i den danske offentlige administration. Han var bl.a. fra 1796 stiftamtmand i Ribe og fra 1810 stiftamtmand over Sjælland stift m.m. Han lod sig pensionere i 1834 pga. alder.

Sidst opdateret 20.05.2018

Werner Jasper Andreas Moltke

1755-1835 Dansk, tysk Overpræsident og lensgreve
Til Thorvaldsen1 dok.