Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til L

C.H. Lorenzen

C.H. Lorenzen lærte formentlig Thorvaldsen at kende under sit ophold i Italien 1828-1829. Han virkede undertiden som koncipist for Thorvaldsen, og billedhuggeren lod ham organisere sin bog- og møntsamling. Denne tillid svigtede han dog ved at stjæle en del af Thorvaldsens mønter sidst i februar 1829. De fleste blev dog senere anonymt tilbageleveret, viklet sammen til en bylt og kastet ind gennem et vindue i Thorvaldsens bolig, jf. maleren Ditlev Martens’ vidneforklaring af 14.4.1829. Thorvaldsen tilgav ham tilsyneladende og gav ham endog en ring, som øjensynlig skulle hjælpe med at genetablere Lorenzens efter røveriet fallerede ry.

Efter Thorvaldsens hjemkomst til Danmark 17.9.1838 mødtes de igen, idet Lorenzen var adjunkt på Sorø Akademi, hvor også flere af Thorvaldsens egentlige venner, blandt andre B.S. Ingemann, Hans Harder og Carsten Hauch, var tilknyttet. Her var Thorvaldsen dog noget reserveret; han var ifølge Christine Stampe “fremmed og kold mod ham, man troede, han havde ikke kiendt ham; dog netop fordi han kiendte ham, undgik han at støde an mod ham, da man drak hans Skaal. Han kiendte da kuns altfor godt Sammes gode Tieneste i Rom. – Man har bebreidet Thorvaldsen at have givet Samme en Ring; dog dette troede Thorvaldsen vilde gavne Lorenzen, hvis Rygte havde lidt; men noget venskabeligt Haandtryk eller Samquem kunde Thorvaldsen ikke bequemme sig til.” Stampe, op. cit., p. 8.

C.H. Lorenzen var svoger til maleren C.A. Jensen og førte korrespondance med H.C. Andersen.

Referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912.
  • Ditlev Martens’ vidneforklaring af 14.4.1829.

Sidst opdateret 17.03.2016

C.H. Lorenzen

Carl Henrik Lorenzen 1807-1859 Dansk Forfatter og adjunkt
Til Thorvaldsen3 dok.

Koncipist for Thorvaldsen3 dok.
Til og fra andre2 dok.
Omtalt i2 dok.