Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til L

Julius Lange

Teksten til denne biografi er under udarbejdelse.

Kunsthistorikeren Julius Lange skrev 1886 bogen Sergel og Thorvaldsen, som på mange måder understøttede en opfattelse af Thorvaldsens skulpturer, som på visse punkter stadig synes at være gældende.

Gjennemgaaende for alle Thorvaldsens Figurer er en vis Blyhed i deres Væsen, der staar i den mest direkte Modsætning til Alt, hvad der havde været svulmende og trodsende, endog udskejende og frækt i Renaissancens Skikkelser. De synes alle snarere at have en lille Tendens til at trække sig tilbage end til at træde frem: en skarp, dristig decideret Optræden ligger i alt Fald deres bløde Væsen fjærnt. Lange, op.cit., p. 111.

Men bag mange af hans Figurer ligger der som et usynligt Landskab, en dunklere eller lysere Stemning af Døgnets Tid, med hvilken Figurens Stemning ganske umiddelbart klinger sammen. Denne Samklang udgjør Figurens Sjæl. Lange, op.cit., p. 149.

Referencer

  • Julius Lange: Sergel og Thorvaldsen, København 1886.

Sidst opdateret 27.11.2009

Julius Lange

Julius Henrik Lange 1838-1896 Dansk Kunsthistoriker