Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 5.1.1795

Thorvaldsen var i 1794 beskæftiget med at fremstille statuer og relieffer hovedsagelig efter Abildgaards tegninger til Arveprins Frederiks palæ, nu Christian 8.s palæ, Amalienborg (jf. Thiele I, p. 38-39).
Thorvaldsen arbejdede på følgende værker i palæet: Statuerne Euterpe (originalmodel A757) og Terpsichore, (originalmodel A758), reliefferne Årets tider, (originalmodel Dep.21), Døgnets tider, (originalmodel Dep.22) og statuer af to kvindelige figurer, formodentlig muser.
Leo Swane mener i ‘Abildgård og Christian VIII’s palæ’, in: Thorvaldsens Museum I, u.å. (1917), p. 17 på grundlag af en stilistisk analyse, at Euterpe og Terpsichore antagelig er fremstillet af Thorvaldsen, men på grundlag af Abildgaards udkast (A757 og A758). Swane modificerer sit synspunkt i Abildgaard, Arkitektur og Dekoration, København 1926, p. 73, men mener dog stadig, at “skulpturerne som komposition og i holdning, i hele deres ejendommelige karakter, skyldes Abildgaard…”
Dette modsiges dog af Thorvaldsen selv, der i sin biografi, nedskrevet af historikeren Estrup 1818/1826, meddeler, at de to statuer “ere hans Arbeider”. Han hævdede det samme i brev af 8.1.1829 fra Frederik Ferdinand Friis til J.M. Thiele, punkt 4, men tilføjede også “…hvad videre Arbeider som f: Ex: til den store Sal angaaer, da erindrer Thorwaldsen blot, at Abilgaard anmodede ham om at udføre adskilligt til dette Palais, som han Alt udførte mere som Decorations- end egentligen Kunst-Sag.”

Sidst opdateret 05.03.2015