Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 8.5.1806

Lundbyes slette humør synes at have holdt sig et stykke tid. Se hertil Schubarts beskrivelse i brevet til Thorvaldsen af 15.8.1806, hvor Lundbyes personlighed modstilles med den danske konsul Johan Christian Meldals: “Meldahl kommer flittig til os. Han er ret et godt Menneske, saa godlidende, saa oprigtig. Han er netop det Modsatte af Philosophen Lundbye. Han er fornøyet med sig selv, med andre Mennesker og med den heele Verden, i Steden for at Lundbye svæver stedse i en mørk Skye af underlige Griller, og henfører alt til sit eget selv.”

Sidst opdateret 07.01.2013