Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 28.7.1819

Brøndsted havde tidligere nævnt dette gravmæle over hustruen, se hertil brevet af 12.7.1819. Desuden mindede han i et brev til Thorvaldsen dateret 13.7.1819 også billedhuggeren om stedet og mindesmærket. Brøndsted skriver: “Glem ikke med min Svigerinde at besøge det indviede Sted paa Assistenzkirkegaarden ved hvilket min Tanke allerideligst dvæler med Suk og Savn og Forlængsel. Du veed at Du har lovet mig en Mindesteen over den Velsignede; og Du maatte selv see Stedet hvor den skal staae under de smukke Træer.”
Der kendes imidlertid ikke noget gravmæle udført af Thorvaldsen for Brøndsted.

Sidst opdateret 07.01.2013